Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Pražská MeetFactory se stává „laboratoří” Laterny magiky

19. září, Praha – Podzimní výstavní sezónu zahajuje pražská Galerie MeetFactory projektem Laterna magika: Paměť experimentu. Kromě historického materiálu se zde představí díla Michaela Bielického a Kamily B. Richter, Jakuba Nepraše, Any Latini a Amelie Tan. Výstava, realizovaná ve spolupráci s Národním filmovým archivem, bude zahájena 26. září v 19:00, navštívit ji lze do 10. listopadu 2019.

Laterna magika, reprezentativní kulturně-propagační program Československa připravený pro mezinárodní výstavu Expo 58, ani po šedesáti letech nepřestává fascinovat, a tak na jejím principu vznikají i dnes nové inscenace. Výstava, připravená kurátorkami Lucií Česálkovou a Kateřinou Svatoňovou, je kombinací historického materiálu, ukázek pozdějších inspirací Laternou magikou v jiných mediálních formátech, jakož i představením zcela nových uměleckých projektů, vznikajících přímo ku příležitosti výstavy. Zastoupená díla se snaží lépe pochopit podstatu multimediálních představení, jejich možnosti i limity, a rozkrýt problémy, které s experimentální scénou Národního divadla souvisely, jako je státní propagace, instituční zázemí nebo role umělce v normalizační době.

„Multimediální divadlo Laterna magika bylo mimo jiné svébytnou tvůrčí laboratoří, v jejímž rámci bylo i v podmínkách socialistické kultury možné experimentovat s novými mediálními postupy a technikami. Ve výstavě přibližujeme paměť tohoto experimentu, tedy to, jak se tyto praktiky rozvíjely v dílech dalších, na Laternu magiku navazujících a jí inspirovaných tvůrců, a jak rezonují v současném umění,“ uvádí kurátorka Lucie Česálková.

Součástí výstavy jsou tak i umělecká díla aktuální, reagující na daný fenomén. Jakub Nepraš do smíchovské továrny přenáší svá díla z let 2007 až 2019, realizována pro Novou scénu Národního divadla a která do značné míry vycházela z tvorby Laterny magiky. V samostatném prostoru Galerie Kostka pak připravili společnou instalaci Kamila B. Richter a Michael Bielický, instalace představuje kombinaci architektonického objektu s projekcemi na polopropustné materiály. Zbývající část výstavy je věnována zahraničním rezidentkám, Aně Latini a Amelii Tan. Ty mají na Laternu magiku zcela odlišný, tradicí/historií nezatížený pohled. 

Laterna magika: Paměť experimentu tematicky navazuje na brněnskou výstavu Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace, která byla též výstupem výzkumného projektu NAKI II Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění podpořeného Ministerstvem kultury ČR. Zatímco výstava v Domě umění zdůrazňovala historický kontext, výstava v galeriích MeetFactory se soustředí na to, jak postupy rozvíjené Laternou magikou přesahují mimo rámec divadla do současné umělecké praxe. 

V rámci projektu již vyšla kniha Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky, jejíž anglická verze bude poprvé představena 2. října v Kampusu Hybernská.

---

Více:
Webové stránky projektu
Grafické materiály

 

Laterna magika: Paměť experimentu

27. 9.–10. 11. 2019
Vystavující: Michael Bielický a Kamila B. Richter, Ana Latini, Jakub Nepraš, Amelia Tan
Kurátorky: Lucie Česálková, Kateřina Svatoňová
Architekt: Zbyněk Baladrán
Organizátoři: MeetFactory, Národní filmový archiv
Vernisáž výstavy: 26. 9. 2019 

Vstupné: volné

 

Doprovodný program:

2. 10., 18:30    prezentace projektu v Kampus Hybernská
6. 10., 17:00    Den architektury - komentovaná prohlídka s kurátorkami
23. 10., 19:00 komentovaná prohlídka s kurátorkami
7. 11., 16:00    kolokvium

 

Kontakty:
MeetFactory
Zuzana Kolouchová / PR / +420 739 055 862 / zuzana.kolouchova@meetfactory.cz
Libor Galia / PR MF / libor.galia@meetfactory.cz  

Národní filmový archiv
Jolana Danková / PR / +420 775 857 870 / jolana.dankova@nfa.cz

 

 

MeetFactory je v roce 2019 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.


TZ_Laterna magika_Pamet experimentu_CZ.pdf