Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Partneři

Jiné poznání je dlouhodobé téma dramaturgie Galerie MeetFactory, které od r. 2020 tematicky zastřešuje výstavní projekty a k nim přidružené doprovodné akce a výzkumné aktivity. 

Termínem „Jiné poznání" označujeme ty oblasti a způsoby poznání, vědění a tvorby světonázoru, které se vymykají nebo přesahují osvícenské/racionalistické pojetí epistemologie, jíž v naší (evropské/moderní) době a kultuře zpravidla straníme, respektive jíž straní převládající společenské systémy a hierarchie (např. kapitalismus či patriarchát). Hlavní služebnicí tohoto dominantně uznávaného epistemologického modelu založeného na racionalitě je pak věda.

V životě ale pozorujeme mnoho jiných způsobů poznání nebo tvorby světonázoru. „Ne-racionální” poznání může být založené na emocích, bezprostředním prožitku, víře, spekulacích, imaginaci atd., a zpravidla se vymyká obecně uznávaným normám nebo pojmenování, klasifikaci či průkaznosti.

Mezi konkrétní témata, kterým se naše výstavní činnost věnuje, tak patří například spiritualita, magie, mytologie, empatie a intuice, para-věda, konspirace a post-pravda, léčitelství, změněné stavy vědomí a drogy, „šílenství“ vs. „normalita“, dětství vs. výchova/vzdělávání, poznávání světa lidmi se smyslovým handicapem, objevitelství a dobrodružství, umělá inteligence, orální tradice a vědomosti „přírodních národů“, a v neposlední řadě umělecký výzkum jako specifická kategorie poznávání.

Všechny tyto tematické okruhy se snaží ohledávat alternativy k dominantnímu racionalistickému modelu poznání. Smyslem přitom není rozum a vědu diskvalifikovat, ale spíše poukazovat na širší rámec našeho bytí ve světě. Tradice Západního myšlení je spojená mj. s mocenskými strukturami postavenými na útlaku (kolonialismus, patriarchát) či extraktivismu, což přispívá k sociálním, ekonomickým a ekologickým problémům současnosti. Zabývat se alternativami vůči těmto systémům považujeme za jednu ze zodpovědností umění a kultury, která by měla stimulovat a spoluvytvářet (sebe)vědomí společnosti.

 

Proběhlé nebo aktuální výstavy cyklu Jiné poznání: 

Spiritualities: Three Contemporary Portrayls of Transcendence and Belief (25. 5. 2020–16. 8. 2020) 
Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? (23. 9. 2020–17. 12. 2020) 
Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem  (13. 1. 2021–6. 6. 2021)
Planted in the Body (29. 6.–22. 8. 2021) - součást projektu podpořeného Fondy EHP 2014 - 2021
AI: All Idiots (15. 9.–24. 10. 2021)
Studnice moudrosti (19. 1.20. 3.)
Mladí a klidní (13. 4.
–29. 5.)
Ať zaslechnu tvé stopy (22. 6.–11. 9.)
Ich/ Du & Aleksanda Vajd, Hynek Alt, Anetta Mona Chisa, Jen Kratochvil, Adéla Svobodová (28. 9.–20. 11. 2022)


 

 

ONLINE KATALOGY VÝSTAV 


Mezinárodní výzkumný a výstavní program Galerie MeetFactory se zaměřením na nenormativní vědění

V r. 2021 získala Galerie MeetFactory podporu svého výzkumného projektu Jiné poznání: Mezinárodní výzkumný a výstavní program se zaměřením na nenormativní vědění z Fondů EHP 2014-2021. 

Kromě realizace výstavních projektů umožní projekt jeho rozšíření o další výstupy. Projekt se opírá o mezinárodní výměnu a partnerství s islandskou institucí Art Without Borders (festival zaměřený na tvorbu umělkyň*ců s mentálním anebo fyzickým znevýhodněním) a klade důraz na problematiku společenské inkluze. 

V rámci projektu jsme uskutečnili výstavu Planted in the Body v Galerii MeetFactory a další dvě výstavy zde plánujeme pro rok 2022: skupinovou výstavu Jiné vnímání (červen 2022) a samostatnou výstavu Aleksandry Vajd (září 2022). Projekt bude zakončen souhrnnou výstavou Fragments of Other Knowledge v partnerské galerii Living Art Museum v islandském Reykjavíku v lednu 2023.  Součástí výzkumného projektu bude také mezinárodní mezioborové sympozium v Praze a vydání obsáhlé publikace shrnující výzkumné téma prostřednictvím dokumentace výstav i nových autorských textů.

Sociální přesah projektu umožní otevřít prostor autorům ze znevýhodněných skupin a zároveň (díky zavádění nových propagačních strategií a doprovodných programů) rozšířit publikum o tyto skupiny. Samozřejmou součástí projektu je i vznik nových uměleckých děl a podpora současných umělců, kterým zajišťujeme profesionální produkční i kurátorské zázemí pro rozvoj jejich umělecké tvorby a prezentaci u nás i v zahraničí. 

Kromě zmíněných aktivit určených pro širokou veřejnost projekt zohledňuje také potřebu vzdělávání a rozvoje kapacit samotných pořadatelů (semináře, kurátorská cesta, projektové meetingy). 

Partnerství s islandským festivalem Art Without Borders pod vedením umělecké ředitelky Jóhanny Ásgeirsdóttir poskytuje naší činnosti nový mezinárodní rámec, přináší cennou odbornou podporu v oblasti kurátorství, pomáhá rozšířit síť profesionálních kontaktů a obohacuje činnost Galerie MeetFactory o pohled z jiného kulturního prostředí.

 

 

Kurátorky a manažerky projektu: Tereza Jindrová, Eva B. Riebová 
Projektová manažerka partnerské organizace Art Without Borders: Jóhanna Ásgeirsdóttir
Produkce: Jan Vítek 
Finanční koordinátor: Pavel Kraus 


Odkazy: 
Fondy EHP a Norska
eeagrants.org

 

Kontakty: 

Galerie MeetFactory: tereza.jindrova@meetfactory.cz, eva.riebova@meetfactory.cz
Art Without Borders: info@listin.is