Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Galerie Kostka: Výzva na výstavní projekty pro rok 2018 – vyhlášení výsledků

V rámci otevřené výzvy na výstavní projekty doplňující program Galerie Kostka pro rok 2018 vybrala kurátorka Galerie MeetFactory Eva Riebová společně s kurátory rezidenčního programu Luciou Kvočákovou a Piotrem Sikorou následující projekty:

Rodrigo Arteaga (CL/UK): Placed into Abyss
Hlavním tématem Arteagova projektu je historie a postupný vývoj skleníků spjatých se jménem biologa a výzkumníka Franka Steinberga. Jeho skleníky obsahovaly v 19. století přes 2000 druhů do té doby neznámých tropických rostlin. Skleníkové konstrukce byly v průběhu let mnohokrát zničeny a znovu vyvinuty, každý nový model přispělk technologickému pokroku v oblasti skleníkové architektury a pěstitelství. Projektpro galerii Kostka bude rekonstruovat modely jednotlivých skleníků, včetněuměleckých replik ztracených rostlin. Projekt by bylo možné nazvatuměleckou či fiktivní archeologií inspirovanou reálným příběhem z historie.

Viktor Dedek (CZ): solo výstava
Téma projektu vychází z autorova dlouhodobého zájmu o prostorovost fikčních a literárních světů: „Zajímá mne, jakou povahu mají prostory, které vznikají, když čteme literární text,posloucháme příběh, procházíme bytem a přitom sníme a vzpomínáme. Ve všechpřípadech se prostory utváří v čase – to ovšem neznamená, že výsledné prostory jsoulineární. “ Výstava v Kostce převede umělcův autorský text do prostorové podoby pomocí rekvizit a naznačeného labyrintu, který umožní divákovi příběhem lineárně procházet a zároveň jej obsáhnout jedním pohledem hned při vstupu do galerie.

Následující projekty se objevily v nejužším výběru a mohou být uvedeny v náhradních termínech:
  • Anna Adám
  • Amélie Laurence
  • Beth Fox
  • Ondřej Vicena
  • Pavel Příkaský & Martin Herold

Litujeme, že jsme z kapacitních důvodů nemohli vybrat více projektů a gratulujeme vybraným autorům! 

Výzva byla vyhlášena MeetFactory o.p.s. a byla určena českým i zahraničním autorům a autorkám z oblasti výtvarného umění, architektury, designu, scénografie a příbuzných oborů.

Dohromady přišlo 236 přihlášek z následujících zemí: Alžírsko, Argentina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko,Finsko, Francie, Ghana, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kolumbie, Litva, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, UK, Ukrajina, Uruguay, USA