Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Andreas Greiner o Monumentu pro 308 - rozhovor

Monument pro 308 představuje precizní kopii kostry brojlerového kuřete typu 308, jejíž rozměry jsi zvětšil do velikosti dinosaura. Jak jsi přišel na myšlenku vzdát hold tomuto novodobému druhu zvířete?
Už dlouhou dobu mě zajímaly různé projevy našeho lidského vztahu ke zvířatům a životnímu prostředí a já je vtělil do mého uměleckého projevu. Některé z mých raných děl se zabývají vnímáním živých bytostí, které nepoutají velkou pozornost v našem každodenním životě – jako jsou mouchy, řasy a donedávna brojlerová kuřata. Tato kuřata se chovají ve velkochovech pro lidskou spotřebu. To, co mne nejvíce šokovalo, byla skutečnost, že agrochemický potravinářský průmysl aktivně šlechtí nové druhy kuřat tak, aby měla více masa. Tyto nové druhy, brojlerová nebo hybridní kuřata, se nemohou rozmnožovat – jsou umělými druhy vytvořenými lidmi pro lidi, určeny k spotřebě a žijí pouze jednu generaci. Nová genetika změnila jejich anatomii tak, aby se zcela přizpůsobila lidským potřebám.

Tento hromadný proces průmyslové výroby je pečlivě oddělen od naší každodenní zkušenosti, když si kupujeme, připravujeme a jíme maso. Monumentem jsem chtěl vzdát poctu zvířeti, které je jen zřídkakdy považováno za jedince. Monument pro 308 je jakousi archeologií budoucnosti. Tak, jako jsou dinosauři symbolem minulosti, i brojlerová kuřata, potomci dinosaurů, budou symbolem tohoto historického okamžiku, v němž právě žijeme. 

Mohl bys popsat proces uměleckého výzkumu, který předcházel vytvoření tohoto díla?
Díla, jež se zabývají případem brojlerového kuřete uměle vytvořeného člověkem, už vznikla. To své jsem proto chtěl pojmout jako monumentální skulpturu. Mělo by se vypínat nad návštěvníkem, mělo by evokovat dinosaura jako v přírodovědném muzeu. Abych tohoto cíle dosáhl, zkoumal jsem 3D tisk, médium, se kterým jsem pracoval již dříve. 3D tisk je, stejně jako tato socha, svědectvím našeho věku, neboť byl právě v současnosti zaveden. Společně s mou asistentkou Annou jsme hledali, kde by mohla být skulptura tak monumentálních rozměrů vytištěna a naštěstí jsme jihozápadně od Berlína našli společnost ViNN:Lab (TH Wildau) a dohodli se na spolupráci v rámci tohoto projektu.

Jaká technika se skrývá za touto instalací?
Přibližně 8,5 metrů vysoká plastika je vytvořena ze sto dvaatřiceti kuřecích kostí vytištěných na 3D tiskárně. Pro tento model jsem hledal mrtvé kuře v drůbežárně a nechal jsem jeho tělo skenovat speciálním počítačovým tomografem v zařízení Charité. Pak toto 3D snímání bylo 20x zvětšeno a ve ViNN:Lab (TH Wildau) vytištěno Markusem Lahrem a jeho týmem. Při tomto zvětšení je největší kost vřetenní. Trvalo dva týdny, než jsme ji dokončili, a je přibližně 1,4 metrů dlouhá. Tiskárny pracovaly dnem i nocí, aby jej vytiskly před odhalením v Berlinische Galerie. Kosti jsme připevnili na ocelový rám podobný anatomickým modelům v muzeích. Skulpturu jsme dokončili ve starém skladě, který se nachází v budově mého ateliéru.

Budeš na Monumentu pro 308 anebo výzkumu s ním spojeným navazovat i v následujících projektech?
Toto dílo je dokončeno. Avšak, jak se spolu s většinou umělců shodneme, moje díla se navzájem ovlivňují. Jedno dílo je inspirováno jiným a tak dále. Je přirozené, že inspirace, které přišly během přípravy Monumentu pro 308, mě stále ovlivňují. Například se u mne vyvinul kritický postoj k zemědělsko-průmyslovému komplexu a našemu antropocentrickému pojetí přírody. Nedávno jsem spolu s výzkumníkem z Max Planck Institutes and Experts pracoval na zdokumentování původních lesů v Evropě pomocí AI algoritmu. Tyto lesy umírají v důsledku chemického znečištění (způsobeného společnostmi, jako je například Agrofert) a odlesňování, jak jsme nedávno mohli vidět v Polsku. V obou případech je příroda neustále poškozována kvůli obavám z hospodářských potíží.

Do jaké míry je tvoje dílo aktivistické?
Nemyslím si, že je aktivistické, ačkoliv mám určité přesvědčení, které se nesnažím skrýt. Často řeším morální dilema jako třeba: měl bych jíst maso, protože by to mohlo být užitečné pro moje osobní zdraví, nebo jej mám vynechat, protože je to nesprávné a škodlivé vůči zvířatům a ekosystému? Toto jsou otázky, které obsahují více hledisek a možné odpovědi jsou ještě složitější.

Kromě politických aspektů této skulptury rovněž existuje neutrální, „vědecké hledisko“, jehož se snažím dosáhnout. Zvětšení kostí činí anatomii tohoto kuřete s „lidskými otisky prstů“ mnohem konkrétnější a jasně vnímatelnou. V tomto smyslu je tato práce více analýzou nebo podrobným rozborem vztahu člověk-příroda, avšak takového, který je otevřený pro interpretaci. Je samozřejmé, že jsem osobně proti průmyslové potravinářské výrobě a ničivému využívání přírody a zvířat – to také prohlašuji v naději, že přispívám k veřejnému povědomí vůči politické lobby, která za tímto odvětvím stojí. Jak jsem již řekl, existuje určitá autonomie, již má umělecké dílo i diváci, která je mimo kontrolu umělce – do určité míry musí člověk ponechat, aby umělecké dílo vytvářelo svou vlastní dynamickou hnací sílu.

Rozhovor vedla Eva Riebová, kurátorka Galerie MeetFactory

 

Andreas Greiner: Monument pro 308
Galerie Kostka
23. 11. 2018–27. 1. 2019
Výstavní design: Diogo Vale
Kurátorka: Eva Riebová


Partneři výstavy:
Goethe Institut v Praze
ViNN:Lab (TH Wildau)

 

 

MeetFactory je v roce 2018 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.


Andreas Greiner_interview_CZ.pdf