Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kurátor: Jaro Varga
Vernisáž: 28. 7. 2016, 19:00
Výstava trvá: 28. 7 - 31. 8. 2016
Umělci: Anežka Hošková, Anders Grønlien  

Vstup do galerie připomíná vstup do posvátného prostoru, kde se odehrává rituál. Umělec celý rituál řídí, určuje jeho dynamiku a ovlivňuje celkovou atmosféru v místnosti. Návštěvníci galerie se v okamžiku vstupu stávají účastníky rituálu. Mezi nimi a umělcem vzniká nevědomé spojení – obousměrný dialog, ve kterém dochází k rituálnímu úplňku. Je to zkušenost účasti a nevědomé jednoty – „participation mystique“.  

Umělec, který rituál iniciuje, aktivizuje archetypní vzorec, zastupuje místo duchovního nebo šamana a prostřednictvím performance navazuje kontakt s nevědomými obsahy. Ty zprostředkovává účastníkům pomocí vizuálních gest, obrazů a zvuků.  

Pokud je vědomí prvotním principem bytí a naše psýché je ve vztahu vzájemnosti s celou existencí a s celkovým kosmickým principem, potom může nevědomé spojení aktivované rituálem zprostředkovat zážitky, s jejichž reprezentací se setkáváme v různých duchovních a mystických tradicích, např. v buddhismu, taoismu, súfismu, v křesťanské mystice, v kabale a dalších duchovních systémech.  

Místně specifická instalace Spirit World Rising (název podle písně Daniela Johnstona) v Galerii Kostka představuje rituální scénu, která sestává z vizuální databáze Anežky Hoškové a Anderse Grønliena, těchto sběratelů symbolů a duchovně nabitých motivů. Jde o gesamtkunstwerk spojující dva umělce a různá média – instalaci, sochu, hudbu, performanci, dokumentaci. Ale ještě víc jde o spojení prostoru a času, formy a smyslu, života a hmoty nebo vědomí a nevědomí.
 

Anežka Hošková (Česko) je představitelkou mystické asociační malby a kresby a postinternetové estetiky. Její psychedelicky vyznívající kompozice jsou často výsledkem propojování mystické a náboženské symboliky, expresivního výrazu a zřetelně redukovaného malířského rukopisu. Je spoluzakladatelkou a aktivní členkou kolektivu  A.M.180.
 

Anders Grønlien (Norsko) často propojuje a nově interpretuje vybrané prvky z dějin umění, kinematografie, mytologie, okultismu, folklóru, archeologie či science fiction.  Nové ztvárnění těchto motivů nachází v místně specifických instalacích, nabitých nečekanou narativní zkušeností a novými interpretacemi vizuální kultury a symboliky. 
   

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu. Vstupné dobrovolné.   

--- 

Kontakty a více informací: 

Jaro Varga kurátor
+420 775 655 295 
jaro.varga@meetfactory.cz   MeetFactory je v roce 2016 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.

KT_Spirit World Rising.pdf