Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Šostakovičova hudba jako lék proti Hukotu času. MeetFactory uvede inscenaci podle Barnese

 

Jaké možnosti má člověk, bytostně přesvědčený o svém talentu, čelící nelidským a morálně pokřiveným okolnostem své doby? Jaký smysl má umělecká tvorba ve společnosti, ve které nelze mluvit pravdu? Tyto otázky si klade inscenace Hukot času, kterou volně podle knihy Juliana Barnese pro Divadlo MeetFactory připravila režisérka Viktorie Vášová. Premiéra proběhne
v neděli 29. ledna 2023. 

Hukot času anglického spisovatele Julian Barnese je fiktivním životopisem skladatele Dimitrije Šostakoviče, který prožil prakticky celý život v sovětském Rusku. Za Stalinova režimu byl perzekuován, protože jeho hudba neodpovídala pro svůj formalismus požadavkům státní propagandy. Po odhalení Stalinova kultu byl zase tlačen k tomu, aby se státní mocí spolupracoval. Autor přitom nepřináší nějakou falešnou biografii, ale jakýsi průlet jeho životem a dílem. „Barnes nepřibližuje komponistovy tvůrčí postupy, natož muka, není vykladačem skladatelovy umělecké dráhy, nýbrž se soustředí na to, co s duší skladatele provádí explicitní ideologický tlak, jak si jej režim kupuje, jak jej zastrašuje, jak se skladatel chová v soukromí a jak na veřejnosti.” (Josef Chuchma, lidovky.cz)

Režisérka Viktorie Vášová a dramaturg Matěj Samec se shodnou na tom, že Šostakovičův příběh může v dnešním světě, ve kterém už skoro rok probíhá ukrajinsko-ruský konflikt, rezonovat daleko víc než dřív. Témata hrdinství vs. zbabělosti, jejich odstínů, problematizování, stejně tak
i svobody a jejího hledání ve světě, který je z podstaty nesvobodný, jsou i tématy dnešní doby.
I když by se ale nabízelo vyzdvihnout v Barnesově knize historicko-politické dění, tvůrci se rozhodli více zabývat Šostakovičovým vnitřním světem, jeho myšlenkami, jeho osobou. „Jeho životní rozhodování se dá vidět rozporuplně, určitě nelze tvrdit, že je to nějaká jednoznačně kladná postava,” vysvětluje Matěj Samec. „Dokonce není ani zcela jasné, co si přesně myslel, jak celou situaci vnímal. Barnesovo pojetí Šostakovičova života tematizuje velký vnitřní rozpor člověka, který si je vědom všeho, co dělá, musí lhát, aby přežil, resp. mohl tvořit.” Krom toho je také tématem to, co Barnes tematizuje i přímo v titulu románu: hudba jako prostředek k překonávání hukotu času doby, paralelní jazyk, kterému totalitní moc nerozumí a nemůže ho zdiskreditovat. 

Tvůrci zdůrazňují, že inscenace, která bude mít premiéru 29. 1. v Divadle MeetFactory, je volnou adaptací knihy. „Na začátku jsme neměli žádnou dramatizaci, ale o knize komunikovali s týmem
a herci a scénář vznikal až během zkoušení. Z toho vyplývá i výsledný princip, že herci - Tomáš Janypka, Anna Datiashvili, Matěj Šumbera- nehrají jednotlivé postavy z románu, ale vlastně se nějak střídají, prolínají v postavě Šostakoviče,” vysvětluje Matěj Samec. V inscenaci je oproti knize zcela vynechán skladatelův rodinný život. Důležitou roli hraje výtvarná stránka, jejíž autorkou je Anna Gumboldt (uskupení PYL), a hudba, kterou pro inscenaci složil Jakub Rataj. Živě bude
v inscenaci na violoncello hrát Štěpán Drtina, člen Orchestru Národního divadla. 

Podobně jako Barnesova kniha se i tým Divadla MeetFactory snaží vidět v tak těžkém díle určitou lehkost, naději. „Myslím že v té inscenaci by měla být znát nejenom tíha a destrukce, vyplývající
z kontextu života SSSR, ale i nějaká hravost, kterou ten hnus automaticky generuje jako obranu,” dodává Matěj Samec.

 


Julian Barnes (*1946)
Debutoval v roce 1980 prózou Metroland. Druhým románem, Než potkala mě (1982), se pokusil zachytit složitost mezilidských vztahů, především mezi muži a ženami. V roce 1984 publikoval (mj. i po několika detektivních románech, které napsal pod pseudonymem Dan Kavanagh) experimentální román Flaubertův papoušek. Tento realistický příběh anglického lékaře Geoffreyho Braithwaita, posedlého Gustavem Flaubertem, sklidil obrovský úspěch. Julian Barnes, představitel postmoderny a experimentální prózy, byl třikrát nominovaný na Booker Prize. Tu získal v roce 2012 za román Vědomí konce.

Viktorie Vášová (*1991)
Viktorie Vášová je divadelní tvůrkyně a režisérka. Absolvovala obor režie na KALD DAMU
a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Od konce studia působí na volné noze
a realizuje jak své vlastní projekty, tak i projekty ve spolupráci s dalšími subjekty (např. orchestr BERG, Naivní divadlo, MeetFactory). Pro její práci je typická kombinace žánrů a divadelních jazyků, atmosféričnost a inspirace vědeckými tématy nebo matematickými strukturami. Působí také
v tvůrčí skupině 8lidí, s kterou se zabývá víc společenskými tématy nebo také performativními akcemi ve veřejném prostoru. V Divadle MeetFactory v současné době hostuje s představením Život návod k použití

Jakub Rataj (*1984)
Jakub Rataj je autorem orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Jeho práce přesahuje do světa zvukových instalací, filmové a scénické hudby. Rovněž působí jako performer
a interpret soudobé hudby. Jeho skladby zazněly v rámci mnoha koncertů a festivalů v ČR
i v zahraničí. Spolupracuje například s Orchestrem BERG, Prague Modern, MoEns a dalšími. Je členem umělecké skupiny OEM ARTS sdružující a propojující současné umělce z oblasti zvukové performance, animace a light designu. V roce 2015 nastoupil jako zvukař a hudební režisér do Českého rozhlasu. V témže roce založil Ensemble Terrible - soubor mladých hudebníků působící na Akademii múzických umění v Praze.

uskupení PYL
PYL je mladá skupina, která vznikla v roce 2018 a zformovala se na Katedře alternativního
a loutkového divadla DAMU. Pohybuje se mezi oblastí objektového divadla, performance
a vizuálního umění. Jeho členy jsou Maria Komarova, Svetlana Silič a Anna Gumboldt. 

 


 

Julian Barnes: Hukot času
 

režie: Viktorie Vášová
dramaturgie: Matěj Samec
výprava: Anna Gumboldt
hudba: Jakub Rataj
light design: Jiří Zewll

produkce: Magda Juránková
inspice: Jana Hrušková
světla: Jiří Zewll
zvuk: Jakub Rataj

 

hrají: Tomáš Janypka, Anna Datiashvili, Matěj Šumbera 

živá hudba: Jakub Rataj, Štěpán Drtina (violoncello) 

 

 


premiéra: 29. 1. 2023 

další reprízy: 31. 1., 18. 2., 18. 3. 


Vstupenky:
300 Kč
200 Kč pro studenty a občany s trvalým pobytem na Praze 5
50 Kč pro studenty uměleckých oborů 

 

Anglické titulky od 18. 2.
 

Informace pro návštěvníky 

 


 

Kontakty:

Zuzana Kolouchová → PR MeetFactory → zuzana.kolouchova@meetfactory.cz +420 739 055 862
Filip Pleskač → PR MeetFactory → filip.pleskac@meetfactory.cz +420 739 521 699

 

  

MeetFactory je v roce 2023 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.


 


TZ_Hukot času.docx