Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Ať zaslechnu tvé stopy

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Ať zaslechnu tvé stopy

22. 6. - 11. 9. 2022 13:00 - 20:00
21. 6. 18:00

ONLINE KATALOG >>>

 Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a současně pocházejí od umělců a umělkyň, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují. Zastoupení jsou autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením. Výstava usiluje jejich žitou zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá.

Vyhýbáme se proto protikladným společenským kategorizacím vyplývajícím z označení „normální” (ve smyslu „zdravý” nebo „zdatný” - anglicky „abled”) a „jiný”. V češtině vžitý výraz „postižení” nahrazujeme termínem „znevýhodnění”, který ukazuje sociální povahu ableismu.

Jak naznačuje její poetický název, výstava vyjadřuje přání alespoň částečně vstoupit do odlišné zkušenosti druhého člověka. Činí tak prostřednictvím výrazných uměleckých děl, která dokáží aktivovat různé smysly a jejich vzájemným působením zprostředkovat jedinečný vjem či prožitek.

 

Ať zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your Footprints 
22. 6. - 11. 9. 2022
vernisáž: 21. 6. v rámci Veřejného domu
Galerie MeetFactory

vystavují: Michaela Blažková a Ráchel Skleničková ve spolupráci s Alžbětou Bačíkovou a Synth Library (CZ), David Escalona (ES), Elfa Björk Jónsdóttir (IS), Guðjón Gísli Kristinsson (IS), Aaron McPeake (UK), Joanna Pawlik (PL), Javier Téllez (VE)
kurátorky: Tereza Jindrová, Eva B. Riebová 
produkce: Jan Vítek 

Pro nevidomé návštěvnice a návštěvníky rádi po předchozí domluvě zajistíme v galerii asistenci. Další informace pro návštěvníky

Doprovodný program: 
18. 8. Soirée: Summer Sadness (komentovaná prohlídka výstavy přeložená do znakového jazyka; projekce filmů Alžběty Bačíkové) 

Kurátorský text 
Fotografie instalace (Studio Flusser) 
Aaron McPeake: How to Listen Better in the Optocentric World  

Výstava probíhá v Galerii MeetFactory a v Galerii Kostka, kde se nachází videoinstalace Javiera Télleze

Výstava je podpořena grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. / Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. 

Kontakt: pr@meetfactory.cz 

Audioprůvodce v českém jazyce:

MeetFactory · Ať zaslechnu tvé stopy: Audioprůvodce