Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

CRITICAL STUDIO: Jak se pohybovat v umění a v kultuře?

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

15. 9. - 15. 12. 2015

MeetFactory zahajuje nový experimentální rezidenční projekt: „Critical Studio“, který je realizován v úzké spolupráci s ZK/U – Centrem pro umění a urbanistiku působícím v Berlíně. Naším společným cílem je podporovat kritickou reflexi a výměnu ohledně rezidenčních programů, jejich účastníků, organizátorů a návštěvníků. Spolu se zúčastněnými umělci a aktéry, místními hosty a veřejností chceme ozřejmit a problematizovat scénu za běžnou ateliérovou praxí.  

Ateliér už dlouho není chápán pouze jako jasně vyznačená svatyně. Rozsah profesionálního pracovního prostředí se zvětšil, stal se dynamickým a vykročil ze svých tradičních rámců směrem k společnosti. Umělci a tvůrci stále více definují sami sebe jako terénní výzkumníky zkoumající své měnící se okolí a místo svého působení.  

Nové pojetí prostoru ateliéru následovalo také po nárůstu rezidenčních programů v posledních dekádách, které umožňují dočasné stěsnání prostoru i díla. Mobilita rovněž znamená, že identity kulturních pracovníků jsou ve stavu neustálé změny. Díla se nevztahují k jedinému kulturnímu kontextu, ale podléhají dynamickému a transkulturnímu rámcování. Hranice se staly hybridními a propustnými, a vytvářejí nový kontext kulturní a umělecké produkci.    

Mnozí umělci a tvůrci se s těmito jevy a potenciály mobility, transkulturality a budování identity vypořádávají různým způsobem. V rámci „Critical Studio“ se ujímáme výzvy naší vlastní (dočasné) role v uměleckých rezidenčních programech a snažíme se dostat k jádru otázky: Jak se pohybovat v umění a kultuře?  

Výstupy z „Critical Studio“ budou prezentovány formou promítání, diskusí, prezentací, performancí, interdisciplinárních a experimentálních projektů v rámci pravidelných otevřených ateliérů, a akce Veřejný dům.   

Zúčastnění umělci

Jomar Statkun a Nadja Frank, kolektiv THIS RED DOOR (USA, New York City)

http://www.thisreddoor.com/
Naomi Fitzsimmons (Velká Británie, Londýn)

http://www.naomifitzsimmons.com/
Jens Heitjohann (Německo, Berlín)

http://jensheitjohann.de/
Katarina Zjdelar (Srbsko/Nizozemsko, Rotterdam)
http://katarinazdjelar.net/
Rafael Vogel (Německo)
https://soundcloud.com/leafarlegov