Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Galerie Kostka: Open Call 2019 | UKONČENO

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

22. 6. - 30. 9. 2018

Výsledky Open Call 2019: 

Vítězné projekty: 
Magdalena Lazar
Marie Lukáčová

Projekty, které byly zařazeny do užšího výběru:  Nayoung Jeong,  Matej Fabian,  Eva Jaroňová,  Michal Soja a Róža Duda

----------

MeetFactory, o. p. s., vyhlašuje mezinárodní výzvu k přihlašování projektů na doplnění výstavního programu pro rok 2019 v Galerii Kostka. Výzva je určená českým i zahraničním autorům a autorkám z oblastí výtvarného umění, architektury, designu, scénografie a příbuzných oborů.   

Pro Galerii Kostka je charakteristická její negalerijní typologie a proměnlivé podmínky, které jsou ovlivněné mimo jiné změnami počasí. Prostor galerie, bývalé továrny na technické sklo, není v zimě vytápěn, v létě klimatizován, ani není izolován proti vlhkosti.   

Výzva je z toho důvodu směřována (nikoliv výhradně) k autorkám a autorům projektů, které tematicky, formálně či technicky využijí specifické podmínky prostoru a začlení proměnlivost prostředí do tvůrčího procesu.    

K dispozici jsou 2–3 výstavní termíny v období:

leden–březen 2019
červen–srpen 2019

Standardní délka výstavy je 4–5 týdnů.   

MeetFactory poskytuje:

 • základní zázemí pro instalaci,

 • finanční krytí nákladů do výše max. 1200 EUR. V případě finančně náročnějších projektů doporučujeme umělcům i kurátorům zvážit možnost dofinancování z individuálních grantů,   

 • tisk pohlednic formátu A5 k výstavě,

 • tisk kurátorských textů o výstavě v českém a anglickém jazyce včetně překladu,

 • PR (TZ, tištěné programy, sociální sítě apod.)
    

Místnost galerie je monitorována kamerovým systémem a galerie je otevřena denně od 13 do 20 hodin.     

Požadavky pro přijetí žádosti: 

1/ Obsah

 • Anotace projektu (1–2 normostrany)

 • Vizualizace / obrazová dokumentace projektu (PDF / jpeg / web) 

 • Stručný rozpis rozpočtu projektu (u rozpočtu přesahujícího částku 1200 EUR je nutné uvést návrh na dofinancování projektu)

 • Portfolio žadatele (žadatelů) o rozsahu max. 10 stran / webové stránky včetně CV

2/ Podání

 • Žádosti zasílejte elektronicky do 19. 8. 2018 (včetně) na email: opencall@meetfactory.cz.   

 • Do předmětu emailu uvádějte „jméno žadatele (např. Jan Novák) – Galerie Kostka – výzva 2019“.     
    

Upozornění:

Přihlášky, které nesplní výše popsané požadavky anebo budou zaslány po termínu 19. 8. 2018, nebudou přijaty k posouzení.

Případné doplňující dotazy zasílejte na e-mail: galerie@meetfactory.cz.   

Komise:

Projekty budou posuzovány kurátorkou galerií MeetFactory Evou Riebovou ve spolupráci s kurátory rezidenčního programu Luciou Kvočákovou a Piotrem Sikorou. 
 

Zveřejnění výsledků:

Výsledky opencallu budou zveřejněny na webových stránkách MeetFactory a na sociálních sítích nejpozději 30. 9. 2018.

Galerie nezaručuje informování všech žadatelů formou osobního emailu.