Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Healing Evening

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

27. 3. 18:00

Doprovodný program k výstavě Healing 2.0 se bude věnovat jak samotné výstavě, tak i jejímu tématu: zdravému životnímu stylu tak, jak ho zprostředkovává moderní umění.  


Healing 2.0 – komentovaná prohlídka
Jak západní společnost vnímá sféru zdraví? Léčení, terapie, prevence a zdravý životní styl z perspektivy moderního umění představí kurátorka výstavy Tereza Jindrová.


Přikázané uvolnění
Motiv skupinové terapie a cvičení v dílech současných umělců

Pásmo videí připravené kurátorkou Terezou Jindrovou představuje díla Jakuba Jansy, Barbory Kleinhamplové, Liz Magic Laser, Markéty Magidové a dua Edward Thomasson&Lucy Beech. Společným jmenovatelem představených videí je motiv terapeutického či relaxačního cvičení, jehož cílem je uvolnění duševního i tělesného napětí. Ve všech těchto pracích je ovšem zároveň možné sledovat kritický osten, který je vybroušen frustracemi člověka v dnešním světě – ať už se týkají politiky, mezilidského soužití nebo pracovních tlaků. Přenesením vybraných videí z galerijního kontextu do promítacího sálu dochází k proměně diváckého zážitku: divák je se snímky konfrontován naléhavěji, i u něj dochází k budování napětí a uvolnění a potažmo vcítění do sledovaného.

Pásmo vzniklo jako součást původního výzkumu k výstavě Healing (České centrum Berlín, 2018) věnující se tématu zdraví v současném umění. Bylo prezentováno ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého na Festivalu animovaného filmu Ji.Hlava 2017.

Videa budou promítána v anglickém jazyce, doplňující komentář proběhne v češtině.

Videa:
1. Migra jóga / Migra Yoga, Česká Republika, 2016, cca 10min, autorka: Markéta Magidová
2. Prvotní promluva / Primal Speech, Spojené státy americké, 2016, 11:50, autorka: Liz Magic Laser
3. Někdy se cítí skoro šťastně / Sometimes they almost feel happy, Česká Republika, 2015, 9:29min, autorka: Barbora Kleinhamlová
4. Společně 2017 / Together 2017, Velká Británie, 10:06min, autoři: Lucy Beech&Edward Thomasson
5. Dvě minuty / Two Minutes, Česká Republika, 2016, 6:24min, autor: Jakub Jansa


Na program Healing Evening bude navazovat setkání s představitelkami kurátorského kolektivu WHW, které se koná v koprodukci rezidenčního programu MeetFactory a Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Café Chalupecký: WHW
What, How & for Whom/WHW je kurátorský kolektiv, který se zformoval v roce 1991 v Záhřebu. Tvoří ho Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić, Sabina Sabolović a návrhář a publicista Dejan Kršić. WHW organizují výstavy, přicházejí s novými projekty a řídí městskou Galerii Nova v Záhřebu.

 

Vstup zdarma.

Line-up:
18:00 Healing 2.0 - komentovaná prohlídka
19:00 Přikázané uvolnění - promítání (divadelní sál)
20:15 curator’s talk WHW (divadelní sál)