Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

IGOR KORPACZEWSKI / Q: WAKE UP!

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

9. 4. - 14. 5. 2009

Touto výstavou se Igor Korpaczewski snaží syntetizovat různé formy vyjádření a přiblížit se ve výsledku k jakési jednoduché výtvarné „básni“ z významových „slov“ v daných podmínkách. Propojení figurativní malby (přímo na zeď) s několika jemnými instalacemi a intervencemi využívá industriální povahu MeetFactory při respektování faktu, že jde zároveň o galerii současného umění

Projekt WAKE UP! nemá jednotný příběh, jednotlivá díla jsou ale jako kapitoly/příklady, na které se vztahuje onen apel v názvu. Přesto je možné většinu prací spojit, když ne narativně, tak významově. Tato apelativnost je zároveň komentovaná: užitím symbolů, znaků, kýčů se téma na jednu stranu ironizuje – mimo jiné také s vědomím omezeného dopadu umění na společnost –, na druhou (právě používáním obrazů jako nástrojů – plakátů, murals) přibližuje divákovi. Formálně se práce pohybují na rozmezí street artu, už zmíněných murals a klasické malby. Každá ze tří místností MeetFactory Gallery měla rozdílný charakter (ulice/továrna, galerie, autodílna).