Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

TOMÁŠ MORAVEC, ROMAN ŠTĚTINA / IF

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

25. 8. - 11. 9. 2010

Roman Štětina (nar. 1986) a Tomáš Moravec (nar. 1985) patří k nejmladší výtvarné generaci. Oba svým způsobem intervenují do veřejného prostoru. Roman Štětina pracuje zajímavě se zvukem a videem. Svoje audio-kompozice vrací do reálních situací (například intervence do rozhlasových talk-show, kde prostřednictvím telefonátů oživuje hlasy vystřižené z rozhlasových her).

Tomáš Moravec inklinuje k výtvarným zásahům, světelným korekcím veřejné architektury. Pomocí epidiaskopu a přenosného elektro-agregátu nasvěcuje na zdi domů světelné kompozice, které objevným způsobem komentují, otevírají nebo ruší zažitá místa na ulicích průchodech, cestách. Jejich společné práce jsou pro změnu hravé a spontánní videoperformance, které jsou někdy úsměvné, jindy naopak dramatické metafory vztahu uživatele a jeho nástroje.

Fotodokumentace

If [traning in materials and tools] je aktuálním výtvarným počinem dvojice autorů, kteří se z času na čas setkávají na společných projektech. Roman Štětina (nar.1986) a Tomáš Moravec (nar.1985) patří k nejmladší výtvarné generaci. Oba svým způsobem intervenují do veřejného prostoru. Roman Štětina provokativně pracuje s médiem rádia a světem specifického žánru – rozhlasové hry (Intervence do rozhlasového vysílání 2008 - 2009). Původně literární zvukové kompozice vrací do reálních každodenních situací. Jeho intervence do rozhlasových talkshow, jsou rafinovanými pomstami za povrchně vedené pořady, ve kterých moderátoři a moderátorky častokrát ani nerozeznají jestli mluví s „živým“ nebo vymyšleným posluchačem. Prostřednictvím před-režírovaných telefonátů do moderovaných talkshow, navrací hlasům herců z rozhlasových her autenticitu živých bytostí. Roman Štětina se i ve svých pozdějších videofilmech zaobírá pohyblivou hranicí mezi fikcí a realitou. Jeho starší práce (Adresát neznámý 2007) spočívala v posílaní ručně vytvořených pohledů – fotografií, z dnes už zaniklých vesnic na severozápadě Čech, jejich neexistujícím obyvatelům. Pohledy se vrátili autorovi s krátkou poznámkou – Adresát neznámý.Série videofilmu (Shootings 2009) je studii různých zobrazovacích aparátů. Autor se nechává natočit při odlišných způsobech zaznamenávaní obrazu. Od černobílé až po digitální fotografii – jsou jednotlivé děje vsazeny do přesně promyšlené situace. Snímání obrazu samotné se tak stává hlavní postavou Romanových krátkých a trefných video skečů. Tomáš Moravec ve svých předchozích pracích zasahoval do veřejného prostoru vizuálními prostředky. Pro opuštěnou nádražní halu Jižní předměstí v Plzni připravil videoprojekci, která citlivě manipulovala reliéfní výzdobu a vnesla do bezútěšného místa nový poetický obsah v podobě nepatřičných znaků a symbolů (Stavy zástavy 2006). Dále pomocí epidiaskopu a přenosného elektro - agregátu nasvěcoval na zdi domů světelné kompozice, které osobitým způsobem komentují, otevírají, nebo ruší zažité vnímání veřejného prostoru (Situace 2008). Komornější ekvivalent hry s promítáním vymyšleného prostoru byla například jeho instalace v Galerii Petrohrad (Náhledy 2008), kde se návštěvníci mohli dívat na Tomášem vytvořené interiérové hádanky skrze miniaturní kukátka na diapozitivy. Dalším médiem se kterým  si Tomáš Moravec úspěšně pohrává jsou kinetické sochy, které získávají vtipným umístněním do neobvyklých kontextů. Divácky vděčná je jeho videoperformance v ulicích Bratislavy (Paleta, 2008), ve které upravil původně statický dřevěný objekt do podoby skateboardu na kolejích. Jejich společné práce jsou pro změnu hravé a spontánní videoperformance, které jsou někdy úsměvné (telefonická věštba v přímém televizním přenosu: King of Magic 2009), jindy naopak dramatické metafory vztahu mezi uživatelem a jeho nástrojem (téměř kaskadérske kousky s automobilem: Propíchnout pláště / Puncture tyres 2010). Pro galerii Kostka MeetFacotory připravili oba autoři projekt, který je monumentem spolupráce v několika dějstvích. Jejich práce se skládá z důkladné přípravy, jejíž důležitým výstupem je i fotografie na pozvánce k výstavě. Akce – která spočívá v společné strastiplné cestě obou přátel z místa vzniku myšlenky až do galerie MeetFactory. A z výsledné instalace, která disponuje napětím i souladem zároveň. Fyzická energie kumulovaná v prostoru je zároveň konstruktivní i dekonstruktivní silou a demonstruje vzájemnou sounáležitosti obou tvůrců.             Je poctou tvořivému přátelskému dialogu, který je nejenom pro tuto dvojici důležitým návodem na to, jak nepodlehnout nekritickému sebeobdivu a zaručeným prostředkem jak ustát všelijaká úskalí umělecké profese s úsměvem a ve zdraví.   Kurátor: Dušan Zahoranský    IF   vystavující umělci / participating artists:  Roman Štětina, Tomáš Moravec
vernisáž ve středu 25. 8. v 19 h 
/ opening on Wednesday August 25th at 7pm 
25. 7. - 11. 9. 2010
    kurátor / curator: Dušan Zahoranský doprovodné akce / supporting activities:   FILMOVÝ KLUB:  SlideShow - fotografie z dovolené    Filmový maratón  MEETFACTORY GALLERYotevřeno denně 15 – 20 h / open daily 3 - 8 pm MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5, www.meetfactory.cz MeetFactory je podporována grantem hl. m. Prahy a Ministerstva Kultury ČR. / MeetFactory is supported by the City of Prague and the Ministry of Culture CR.