Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

MARC BIJL, SILKE KOCH / COLLATERAL DAMAGE

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

3. 10. - 3. 11. 2009 19:00

"Collateral Damage" ("Vedlejší škody") jsou náhodně či nezáměrně způsobené škody, vznikající souběžně s plánovaným výsledkem. Tato duo-show nese stejné napětí pro oba umělce pocházející z naprosto odlišných prostředí. Silke Koch (1964) pochází z Lipska a její přístup je založen spíše na pozorování a zkoumání složitých otázek týkajících se ‘konstrukce reality' v měnícím se politickém systému. Oproti tomu Mark Bijl (1970) z holandského Leerdamu přistupuje ke stejným tématům s konfrontační a melancholickou přímostí...

"Collateral Damage" ("Vedlejší škody") je také vojenský termín často užívaný v politickém a společenském kontextu. Na tuto oblast se oba umělci také soustředí. Co je to realita ve společnosti utvářené médii a jaké ‘škody' způsobuje, když vychází z různých politických spekter.

fotodokumentace