Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

MARTIN HRUBÝ, PETR KRÁTKÝ (CZ): DOZVUK

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

11. 4. - 28. 4. 2013

Vstupné dobrovolné

Vernisáž : 11. 4., 18:00
Vystavující: Martin Hrubý, Petr Krátky
Kurátorka: Karina Kottová

Vstupné dobrovolné

Název projektu je odvozen od akustického jevu souvisejícího s fenoménem ozvěny. Zatímco ozvěna vzniká odražením zvuku od překážky vzdálené nejméně 17 metrů, dozvukem či dozníváním jsou pojmenovány situace, které jsou s odrazem zvuku spojeny v prostoru, který nesplňuje tato kritéria. Autoři možnost dozvuku zkoumají ve specifickém prostoru Galerie Kostka. Výsledkem je velkoformátová nástěnná malba.

Prostor Galerie Kostka je obecně pro umělce výzvou. Monumentální výška stropu z galerie dělá téměř dokonalou krychli, ale je navíc ještě zakončena dřevěným podkrovím. Strohé industriální zdi bývalé tovární kotelny, betonová podlaha, která nese stopy řady předchozích projektů a instalací. Prostor, ve kterém tradičně zavěšená díla na stěnách zcela zanikají. Projekt Martina Hrubého a Petra Krátkého s daným prostorem pracuje neobvyklým způsobem. Autoři se nesnaží Kostku „zdolat“ prostorovou instalací, ale opticky se nabourávají do jejího architektonického řešení, aby prozkoumali její akustické možnosti. Zhruba desetimetrová vzdálenost stěn v Kostce neumožňuje ozvěnu. Iluzivní malba „prodlužuje“ prostor do fiktivní délky 17 metrů, tedy minimálního rozsahu, ve kterém se tento akustický jev může odehrát. Instalace je ale tichá, a i kdyby divák do prostoru zavolal, ozvěna se mu nevrátí - optický klam nenese zvuk prostorově, ale může nést jeho ekvivalenty v představách diváků.

Iluzivní malba má ve výtvarném umění a architektuře tradici již po několik staletí. Renesanční invenci geometrického systému, který umožňuje takřka dokonalé zobrazení prostoru na plochém podkladu ještě prohloubilo baroko. Nástropní iluzivní malby v kostelích a chrámech vedly pohledy užaslých diváků až do nebeských výšin. Iluzorní prostor zkoumala také první vlna amerického minimalismu či op-artu. Krychle byla jedním ze základních stavebních prvků minimalisty Sol LeWitta, jehož práce Hrubému a Krátkému také sloužily jako zdroj inspirace. Vizuální návaznost projektu Dozvuk na tyto tendence získává na originalitě právě určitým smyslovým zdvojením, kdy se iluze netýká jen lidského zraku, ale také sluchu.

Výstava bude zahájena v den otevření tematicky podobného mezinárodního projektu 16 - 20 000 Hz v Galerii MeetFactory. Obě výstavy se prolnou v termínech od 20. do 25.4., kdy budou v Galerii Kostka pod názvem Osmóza představeny ambisionické zvukové kompozice vybrané Milošem Vojtěchovským.

Petr Krátký (*1985) je absolventem pražské VŠUP, semestr strávil také v ateliéru Monumentální tvorby Akademie výtvarných umění a na vysokých uměleckých školách v Nizozemí a USA. Pracuje s širokou škálou médií od malby a sochy až po videoart, instalace a performance. Jedním z témat, která dlouhodobě sleduje, je manipulace či re-kontextualizace spojená se vztahem uměleckého díla a prostoru, ve kterém je vystaveno. Zabývá se posuny významů objektů a možností jejich interpretace diváky. Mezi jeho samostatné projekty patří například výstava a Best of Better (2009) v Galerii 207, s Marinem Hrubým spolupracoval na projektu 74°C (2010), Audiovize NTK. Krátký byl také součástí skupinových výstav ve Spojených státech, Berlíně, Praze a Brně. Je součástí kolektivu I.D.A. a spoluorganizuje Galerii 207 v Praze.

Martin Hrubý (*1987) taktéž studuje na VŠUP, semestr strávil v Ateliéru Jana Merty na Akademii výtvarných umění v Praze nebo na estonské Academy of Arts. Jeho prostorová tvorba často zpochybňuje významy každodenních předmětů a hledá pro ně významy nové. V jiných případech vychází z jejich estetiky, ale nahrazuje původní funkci těchto předmětů abstraktními koncepty. Jeho videa sledují rozpory mezi přítomností a minulostí, zvukem a zrakem. Autor také přezkoumává posuny v logice užití různých médií, spojuje malbu, fotografii, video a nalezené předměty. Mezi jeho samostatné projekty patří například Modelová situace (2011) v Galerii 207, jeho práce byla součástí výstavy Současný český kubismus (2007) v Galerii hlavního města Prahy. Své dílo prezentoval také na dvou výstavách v Estonsku.


 
Doprovodný program:

20.4. - 25.4. OSMOZA
Projekt Osmoza, prezentující několik hudebních kompozic pro prostorový zvuk v Galerii Kostka, jako součást vizuální instalace Dozvuk Martina Hrubého a Petra Krátkého. Instalace ambisonického prostorového zvuku nabízí příležitost vnímat specifické zvukové kompozice v industriálním prostředí, které není zvukově autonomní. Ambientní zvuk okolí částečně prostupuje interiérem galerie (Michal Guštar, Slávek Kwi, Michal Rataj, Ladislav Železný, Dušan Urbanec a Markéta Cilečková, Lloyd Dunn, Michal Kindernay, Martin Janíček ad).


 
Fotodokumentace

Tisková zpráva ke stažení

Petr Krátký - životopis

Petr Krátký - portfolio

Petr Krátký - Artyčok TV

Martin Hrubý - portfolio + životopis