Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

MEETFACTORY / RICHARD WIESNER / VIDEOMOBIL

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

11. 10. 19:00

Projekt mobilního multimediálního objektu, který je nezávislý na kamenných galeriích. Jedná se o jistou variantu street artu, tedy umění v těsné koexistenci se strukturou a realitou města. Projekt Videomobilu komunikuje přímo na místě a reaguje tak na aktuální podněty týkající se politického a kulturního dění nebo si jen všímá jednoduchých banálních situací a staví je v dané oblasti do přímé konfrontace s prostředím, ve kterém vznikly nebo byly nalezeny. Videomobil je objekt, který v sobě ukrývá audio a video technologie. Je umístěn na střeše automobilu, který využívá jako prostředku pro překonávání vzdálenosti a k přepravě na dané místo.
Projekt Videomobil si ponechává časovou nezávislost vstupů a intervencí, můžete se s ním setkat kdekoliv v průběhu festivalu.

Richard Wiesner ve své práci využívá zvuky, obrazové materiály nebo texty, které zůstávají v jejich původní podobě. Jejich vzájemnou kombinací a formou presentace získávají pozměněný význam. Jako inspiračního zdroje využívá mediálního toku zpravodajství spolu s reálnými podněty města. Zajímá se o současný stav politické kultury, a její presentace a případné propagandy.

Projekt je podpořen MK ČR