Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence Praha – Antverpyvýzva k předkládání projektů pro české umělce/umělkyně

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

30. 6. - 1. 8. 2016

AIR Antwerpen ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory, Českými centry v Bruselu, Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze a Belgickým velvyslanectvím v Praze – Zastoupením vlámské vlády v České republice vyhlašuje druhý ročník rezidenčního programu, který si klade za cíl podporovat mezinárodní kulturní praktiky a mobilitu kulturních profesionálů.  

Tento výměnný program nabízí dvojí rezidenci pro belgické a české vizuální umělce a umělkyně. Výzva zahrnuje pobyt pro oba umělce/umělkyně po dobu tří měsíců v AIR Antwerpen (leden–březen 2017) a v MeetFactory v Praze (duben–červen, 2017). Je určen ke zvýšení vzájemného porozumění mezi belgickou a českou uměleckou scénou a za cíl si klade iniciovat úzký kontakt mezi dvěma umělci/umělkyněmi vybranými zvláště s ohledem na potenciál jejich spolupráce. Pobyt není omezen tematicky ani věkem.   

Rezidence pro českého umělce/umělkyni v Belgii zahrnuje:

 • ubytování a studio v AIR Antwerpen
 • zpáteční dopravu z České republiky do Antwerp (max. 200  €)
 • fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 1800 €/3 měsíce (600 €/měsíc)  

Rezidence pro českého umělce/umělkyni v MeetFactory zahrnuje:

 • ateliér v MeetFactory
 • produkční budget ve výši 5000 Kč / otevřený ateliér
 • mezinárodní networking, kurátorská a produkční podpora

Termín rezidence a délka pobytu
Tříměsíční rezidence  českého umělce/umělkyně v Belgii se bude konat od 1. ledna do 30. března 2017, v MeetFactory pak od 1. dubna do 30. června 2017.    

Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:
 • mít dobrou znalost angličtiny; 
 • musí být schopni strávit minimálně 80 % času rezidence v Antverpách

Žádost musí být napsána v anglickém jazyce a musí obsahovat:
 • životopis a portfolio; 
 • motivační dopis o rozsahu maximálně 2 stran s motivací k pobytu, případně s návrhem projektu a představou jeho realizace, zejména s ohledem na otázku, jakým způsobem může rezidence prospět žadatelově umělecké praxi 
 • novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou     

Výběrové řízení

Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat v průběhu srpna 2016, výsledky budou známy do 30. srpna 2016.   

Termín pro podání žádostí do 1. srpna 2016 včetně.


Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty. Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce srpna na stránkách MeetFactory a na stránkách AIR Antwerpen. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.   

O AIR Antwerpen
AIR Antwerpen je rezidenčním programem pro místní i zahraniční umělce, a nachází se mezi přístavem a centrem Antverp. Slouží pro vizuální umělce ze zahraničí, kterým poskytuje místo a podmínky pro práci. Rezidenční pobyty trvají od tří do šesti měsíců a jejich záměrem je budování kontaktů s Belgií, výměna nápadů a zkušeností a prezentace ideí. AIR Antwerpen si klade za cíl být zdrojem inspirace pro nové projekty a nápady, stejně jako být platformou pro mezinárodní výměnu. AIR Antwerpen zve ročně kolem 15 výtvarných umělců ze zahraničí, a  buduje také mezinárodní síť partnerských organizací, pro zviditelnění belgických umělců v zahraničí. V současné době spolupracuje s Kulturbunker Frankfurt am Main, Artistes en Reisdence Clermont Ferrand, ECAV a Fondation Mercier Sierre, Kooshk Residency, Teherán a MeetFactory v Praze a rozvíjí projekty s M HKA (Museum of Contemporary Art, Antverpy), Middelheim muzeum, Europalia, NICC, Kunsthalle Lisabon, Times Museum, Guangzhou. Od roku 2014 pořádá AIR Antwerpen ve spolupráci se Studio Start vzw a Extra City Kunsthal Antwerpen nový projekt pod názvem STRT Kit. Každoročně vybere na základě otevřené výzvy 5 vizuálních umělců, kteří v průběhu jednoho roku ve sdíleném studio pracují na kolektivním projektu. Výsledek je prezentován v Extra City Kunsthal Antverpách. 

Výzva je doplněním rezidenčního programu pro rok 2016 / 2017.