Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence Praha - Štrasburk

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Open Call: Rezidence Praha - Štrasburk

20. 11.

Francouzský institut v Praze společně s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory otevírají v roce 2020 novou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt umělce/umělkyně působící na území ČR v CEAAC ve Štrasburku. 

O CEAAC

CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) bylo založeno v roce 1987 se záměrem rozvíjet a šířit současné umění v Alsasku. Od roku 1995 má centrum vlastní výstavní program.
Nezbytnou součástí mise a aktivit CEAAC je vzdělávání a zprostředkování současného umění na základě myšlenky demokratizace přístupu k současné kultuře. CEAAC představuje tvorbu mladých zahraničních rezidenčních umělců, ale také alsaských umělců, které podporuje během jejich pobytu v zahraničí. Pedagogický tým CEAAC společně s mezinárodními akademiky organizuje komentované prohlídky a návštěvy ateliérů pro rozmanité cílové skupiny, které chtějí získat rozhled v současném umění.  Šíření povědomí o současném umění zvyšuje i vydáváním výstavních katalogů a publikací doprovázejících výstavy a další umělecké realizace. Vedle toho přispívají k lepší viditelnosti současného umění také umělecké projekty instalace iniciované CEAAC a rozptýlené po celém Alsasku. http://ceaac.org/


Rezidence pro umělce/umělkyni zahrnuje:

 • ubytování v CEAAC ve Štrasburku;
 • ateliér v Bastion 14;
 • zpáteční dopravu z místa pobytu na území České republiky do Štrasburku v ekonomické třídě do výše max € 200;
 • fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 2.250 € (750 € za měsíc brutto);
 • výstavu v CEAAC; termín i rozpočet výstavy podle domluvy mezi CEAAC a umělcem / umělkyní.

 

Termín rezidence: 
Rezidence se bude konat od 1. května do 31. července 2020. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.


Uchazeči musí splňovat následující požadavky:

 

 • prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 5 let (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů),
 • mít ukončená studia,
 • mít dobrou znalost angličtiny; znalost francouzštiny vítána,
 • uvolnit se po dobu rezidence od svých profesních závazků.


Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu.


Žádost musí být napsána v anglickém jazyce a musí obsahovat:

 • životopis;
 • portfolio;
 • motivační dopis o rozsahu maximálně 5000 znaků s motivací k pobytu, případně s návrhem projektu a představou jeho realizace zejména s ohledem na otázku, jakým způsobem může rezidence prospět žadatelově umělecké praxi. Výběrové řízení:
Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat v  průběhu prosince 2019, výsledky budou známy do 15. prosince 2019. 


Umělecká rada se skládá z:

 • kurátorů rezidenčního programu MeetFactory;
 • kulturního atašé Francouzského institutu v Praze;
 • zástupců CEAAC.
   

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

Francouzský institut v Praze a Francouzský institut si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí „Residence Praha-Strasbourg."

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 15.  prosince na stránkách MeetFactory: www. meetfactory.cz 

Uchazeči nebudou o výsledcích řízení informováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí: do 20. listopadu 2019 včetně 

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty. 
 

Přihlášky posílejte kurátorům  rezidenčního programu MeetFactory Lucii Kvočákové a Piotrovi Sikorovi s průvodním emailem v angličtině na opencall@meetfactory.cz. Do předmětu uveďte OPENCALL ŠTRASBURK 2020