Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence v FKSE v BudapeštiVýzva k předkládání projektů zejména pro studenty vyšších ročníků vysokých uměleckých škol a profesionální umělce do pěti let od ukončení studia

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

30. 6. - 1. 8. 2016

Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory, FKSE – Studio of Young Artists Association a Amadeus Foundation iniciují novou výzvu k předkládání žádostí pro dvouměsíční rezidenční pobyt českého umělce/umělkyně ve FKSE v Budapešti. Výzva je určena zejména studentům vyšších ročníků vysokých uměleckých škol a profesionálním umělcům do pěti let od ukončení vysokoškolského vzdělání. 

Rezidence českého umělce/umělkyně zahrnuje:


  • ubytování  
  • ateliér v FKSE
  • zpáteční jízdenku z  České republiky do Budapešti
  • měsíční příspěvek na výlohy ve výši 500 €
  • produkční a kurátorskou podporu ze strany FKSE
  • networking v  rámci maďarské umělecké scény

Termín rezidence: 
Rezidence se bude konat od 1. října do 30. listopadu 2016. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.
Žádost musí být napsána v  anglickém jazyce a musí obsahovat:
  • profesní životopis;
  • artist statement 
  • portfolio realizovaných výstav či jinou dokumentaci proběhlých projektů (webové stránky, blog, foto či videodokumentace aj.) 
  • návrh projektu (nepovinné)
Termín pro podání žádostí do 1. srpna 2016 včetně. 

Výběrové řízení:Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na začátku srpna 2016. Finální výběr českého umělce/umělkyně učiní v průběhu společné umělecké rady zástupci FKSE, Amadeus Foundation a MeetFactory. 
Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat. Partnerské instituce si vyhrazují právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí pro české umělce/umělkyně: FKSE v Budapešti.  

Uchazeči budou o výsledcích řízení kontaktováni e-mailem.

Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na opencall@meetfactory.cz
O FKSE Asociace studio mladých umělců je profesionální organizací s  více než 50letou tradicí. Jejím hlavním cílem je podpora mladých umělců a umělkyň, prezentace jejich práce a spolkový život. Záměrem asociace je zprostředkovat profesionální kontakty a spolupráce jak v  domácím tak v  mezinárodním kontextu, vytvářet kvalitní zázemí pro uměleckou tvorbu a zviditelňovat maďarské současné umění. 

Výzva je doplněním rezidenčního programu pro rok 2016 / 2017.