Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence v Matadero

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Open Call: Rezidence v MataderoOpen Call: Rezidence v MataderoOpen Call: Rezidence v MataderoOpen Call: Rezidence v Matadero

30. 11.

Výsledky: vybrána byla Jindřiška Jabůrková


Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory a Centrum pro umělecké rezidence Matadero Madrid ve spolupráci s Českým centrem Madrid vyhlašují výzvu k předkládání žádostí pro dvouměsíční rezidenční pobyt umělce/-kyně působící na území ČR v Centru pro umělecké rezidence Matadero Madrid. 

Komu je výzva určena:
Výzva je určena umělcům/-kyním působícím na území ČR, kteří se zaměřují na udržitelnost jako metodu, nikoliv jako téma. Hledáme projekty, které nabízejí nové přístupy a vize udržitelnosti do budoucna a které prohlubují chápání vztahu mezi uměním a přírodou. Zvláště ceněné budou umělecké projekty, které zahrnují reflexi a nový přístup k práci v ateliéru v době klimatické krize.


O Centru pro umělecké rezidence Matadero Madrid
Činnost centra vychází z pevného přesvědčení, že veřejné instituce jsou povinny podporovat experimentování, a nikoli reprodukci standardních vzorců. To znamená, že Matadero Madrid si pohrává s novými formáty kulturní produkce, které poskytuje rezidenční pracovní prostory pro domácí i zahraniční tvůrčí umělce.

Na základě dohod s kulturními institucemi v jiných zemích a ve spolupráci s Accion Cultural Española (AC/E) provozuje Matadero Madrid program pravidelných mezioborových rezidenčních pobytů, v jejichž rámci umělci z města pracují společně s kolegy tvůrci z jiných měst a mají možnost vycestovat na další rezidenční místa jinde ve světě. Na závěr rezidenčního pobytu umělce/ -kyně jsou umělecké procesy zpřístupněny místní komunitě v rámci veřejné prohlídky.

https://www.mataderomadrid.org/en/programs/center-artists-residence

 

Rezidence pro umělce/ umělkyni zahrnuje:

  • ubytování;
  • ateliér v sdíleném prostoru;
  • zpáteční letenku z České republiky do Španělska;
  • měsíční příspěvek na výlohy ve výši 1000 EUR (btto.);
  • produkční a kurátorskou podporu;
  • networking v rámci španělské umělecké scény.

 

Termín rezidence:
Rezidenční pobyt se uskuteční 1. května 2023–30. června 2023. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.


Žádost musí být napsána v anglickém jazyce a musí obsahovat:

  • životopis;
  • portfolio;
  • motivační dopis o rozsahu 1000 - 3 600 znaků s motivací k pobytu a s návrhem projektu a představou jeho realizace zejména s ohledem na výše popsané zaměření rezidence.

 

Výběrové řízení:
Žádosti bude posuzovat komise složená z kurátorů rezidenčního programu MeetFactory a zástupců Centra pro umělecké rezidence Matadero Madrid.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat. Partnerské instituce si vyhrazují právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádost pro umělce/-kyně působící v ČR: Rezidence v Madridu.  

 
Termín pro podání žádostí do 30. listopadu 2022 včetně. Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.
Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 19. prosince 2022 na stránkách MeetFactory: www.meetfactory.cz. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktování telefonicky. 
 

Přihlášky posílejte kurátorům rezidenčního programu MeetFactory Lucii Kvočákové a Piotrovi Sikorovi na: opencall@meetfactory.cz.
Do předmětu uveďte „MADRID 2023“


Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.