Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence v MeetFactory

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

30. 4.

výsledky: 
Food Studio - Marie Lukáčová, Denisa Langrová a Alex Sihelská
Sustainable Studio Practice - neuděleno
The New Dictionary of Old Ideas - Minh Thang Pham 
Performance Studio - Kateřina Konvalinová, Isabela Grosseová a Jesper Alvaer, Tania Nikulina & Jana Mikle. 

Gratulujeme a těšíme se na vás! 

________

 

Vzhledem k současné pandemické situaci a z toho plynoucích omezených možností umělecké praxe vyhlašuje rezidenční program MeetFactory novou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt umělce/umělkyně působící na území ČR pro rok 2020.

 

Přihlášky lze posílat k následujícím ateliérům:

 • Food Studio - popis zde 
 • The New Dictionary of Old Ideas - popis zde 
 • Sustainable Studio Practice - popis zde 
 • Performance Studio (pro umělce/umělkyně zaměřující se ve své umělecké praxi především na performance)

 

Rezidence pro umělce/umělkyni zahrnuje:

 • ateliér v MeetFactory;
 • měsíční příspěvek na výlohy ve výši 12 500 Kč;
 • produkční budget do výše 5 000 Kč;
 • kurátorskou a produkční podporu;
 • ubytování pro umělce / umělkyně působící mimo Prahu.

 

Termín rezidence:
Rezidence se bude konat od 15. května 2020 do 15. srpna 2020. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech. 

 

Uchazeči musí splňovat následující požadavky:

 • prokázat profesionální kariéru trvající minimálně 3 roky (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů);
 • po dobu rezidence se zapojovat do rezidenčního života v MeetFactory (nutná podmínka pro obdržení měsíčního příspěvku);
 • přizpůsobit své závazky tak, aby mohli na rezidenci strávit minimálně 80 % z celkového času; 
 • zúčastnit se závěrečné prezentace výsledků rezidence konec srpna 2020.

Výzva není věkově omezena.

 

Žádost musí obsahovat:

 • životopis;
 • portfolio o rozsahu max. 10 stran;
 • motivační dopis o rozsahu maximálně 3 600 znaků, který bude obsahovat:
  1. artist statement;
  2. odpověď na otázku, jak žadatel využije rezidenci v rámci své umělecké praxe;
  3. informaci, ke kterému ateliéru se umělec / umělkyně hlásí a proč. 


 

Výběrové řízení:

Žádosti bude posuzovat umělecká rada složená z kurátorů rezidenčního programu MeetFactory Lucie Kvočákové a Piotra Sikory a kurátorky Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Zuzany Jakalové  Umělecká rada vybere pro rezidenci v MeetFactory celkem 6 umělců / umělkyň. 

Výsledky budou zveřejněny 7. května 2020 na stránkách MeetFactory: www.meetfactory.cz.

Umělecká rada si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí umělecké rady je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

 

Uchazeči nebudou o výsledcích řízení informováni telefonicky.

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna včetně. 
Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou do výběrového řízení přijaty. 

 


Přihlášky posílejte kurátorům rezidenčního programu MeetFactory Lucii Kvočákové a Piotrovi Sikorovi s průvodním emailem na opencall@meetfactory.cz, do předmětu uveďte „Rezidence v MeetFactory 2020“.