Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Rezidence v Sa Sa Art Projects Kambodža

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

12. 6.

22. 6. 2023 – Open Call vyhrává Barbora Švehláková. Gratulujeme. 

 

Výzva k předkládání projektů pro umělce*kyně působící v ČR
Rezidence Pisaot v Sa Sa Art Projects v Phnom Penh, hlavním městě Kambodži


Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory a Sa Sa Art Projects iniciují výzvu k předkládání žádostí pro dvouměsíční rezidenční pobyt pro umělce*kyně v Phnom Penh.

Pisaot je experimentální rezidenční program pro kambodžské a zahraniční umělce*kyně, kteří dostanou možnost 6 až 8 týdnů žít a pracovat v prostoru Sa Sa Art Projects v Phnom Penh. Během každé rezidence jsou umělci*kyně vybízeni*y k experimentování s vlastní tvorbou a uměleckými postupy. Pisaot nepožaduje vznik nového díla. Cílem rezidence je povzbuzení zkoušet nové způsoby využití různých médií a/nebo zkoumání nových myšlenek, které obohacují dosavadní postupy a rozšiřují možnosti umění.

Sa Sa Art Projects podporuje obousměrnou výměnu znalostí. Zatímco umělci*kyně během rezidenčního pobytu zkoumají své osobní projekty, my jim dodáváme odvahu, aby se o ně podělili i s komunitou v Phnompenhu. Od umělce*kyně se očekává, že se během rezidence zapojí do veřejného dění, což může být přednáška, workshop, sdílení dovedností, otevřený ateliér nebo jakákoli jiná forma, o které rozhodnou umělci a Sa Sa Art Projects po dohodě.

 

Sa Sa Art Projects 


Rezidence pro umělce*kyni z České republiky zahrnuje:

-  ubytování a studio v Sa Sa Art Projects;

- zpáteční dopravu z České republiky do Phnom Penh;

- fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 750 $ / měsíc (btto.); 

- produkční rozpočet 250 $;

- náklady spojené se získáním a prodloužením víza 100$;

- a administrativní podporu na částečný úvazek. 


Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 23. října do 23. prosince  2023. 

Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

 

Žádost napsána v anglickém jazyce musí obsahovat:

- životopis;

- portfolio;

- motivační dopis o rozsahu maximálně 1800 znaků s motivací k pobytu; 

- vzhledem ke specifičnosti projektu Sa Sa bude zvláštní pozornost věnována žadatelům*lkám, kteří se kromě provozování umění podílejí na jeho oživování - provozují project space’y, jsou součástí uměleckého kolektivu, zapojují se do činnosti kulturních institucí. 

 

Výběrové řízení:

Komise bude obdržené žádosti zkoumat v průběhu června 2023.

 

Komisi tvoří:

- kurátoři rezidenčního programu MeetFactory,

- zástupci Sa Sa Art Projects. 

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2023 na stránkách MeetFactory. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.   


Termín pro podání žádostí:

12. června 2023 (včetně)

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.

 

Přihlášky posílejte na: opencall@meetfactory.cz. Do předmětu uveďte OPENCALL SA SA ARTS 2023