Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)

12. 6.

Vybrány byly Olga Staňková a Lenka Kubelová. Gratulujeme. 


 

 

Sustainability is in the AiR (SAiR) je tříletý projekt spolufinancovaný programem Kreativní Evropa. Projekt se zaměřuje na udržitelné fungování rezidenčních center a jeho cílem je podpora udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce*kyně. Projekt snoubí a aktualizuje provozní strategie čtyř rezidenčních center:  v Lublani (MGLC Švicarija), Praze (MeetFactory), Madridu (Matadero) a Athénách (Snehta). Přidanou hodnotou projektu je vedle osvojování si udržitelných ateliérových postupů a samotných rezidenčních pobytů také rozsáhlý doprovodný program. 

 

Cíle projektu SAiR jsou:

 • oživit činnost rezidenčních center po pandemické krizi udržitelným způsobem, 

 • zajistit cirkulaci umělců*kyň a poskytnout příležitosti k propojování uměleckých postupů,

 • rozvíjet udržitelný proces tvorby v rezidenčním centru, které může umělcům*kyním nabídnout čas a prostor k rozvíjení projektů, 

 • podporu profesionálních pracovníků a finanční prostředky na vytvoření nového uměleckého díla,

 • zkoumat udržitelné umělecké postupy a infrastrukturní potenciál rezidenčních center a šířeji testovat jejich přínos mimo svět umění,

 • zvýšit povědomí o otázkách udržitelnosti v širším kontextu.

Hlavními výstupy projektu jsou reciproční rezidence (umělci*kyně působící v České republice budou postupněpo dobu tří měsíců působit v každém uměleckém centru – Matadero Madrid, Snehta Athény, MGLC Švicarija) a práce na uměleckých projektech; sdílení znalostí (cyklus online workshopů a vytvoření manuálu pro udržitelnou ateliérovou praxi), program zaměřený na zapojování komunit se závěrečnou výstavou/prezentací projektu umělců*kyň v každém partnerském rezidenčním centru (akce o 4 kapitolách).   

Doba trvání rezidencí je 2024-2026.

Vybraní umělci*kyně budou po dobu trvání programu rozvíjet svůj projekt ve třech různých obdobích v každé ze tří partnerských organizací (Snehta – Athény, Matadero – Madrid, Švicarija – Lublaň).  
 Vybraní umělci*kyně působící v České republice si mohou vybrat jeden z uvedených časových harmonogramů: 


I.

Snehta 1. 1. 2024 > 31. 3. 2024
MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024
Matadero  15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

II.
Snehta  1. 1. 2024 > 31. 3. 2024
Matadero 15. 9. 2023 > 15. 12. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025 

III.
MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024
Snehta 1. 10. 2024 > 31. 12. 2024
Matadero  15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

IV.
MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024
Matadero 15. 9. 2024 > 15. 12. 2024
Snehta  1. 9. 2025 > 30. 11. 2025

V.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024
Snehta 1. 9. 2025 > 30. 11. 2025

VI.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
Snehta 1. 10. 2024 > 31. 12. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

VII.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025
Snehta 1. 9. 2025 > 30. 11. 2025
 

Konečné termíny pobytů se mohou změnit.Pro koho je výzva určena?

Vítáme projekty, které na udržitelnost nahlíží jako na metodu i téma. Zajímají nás umělecké postoje, které se dotýkají udržitelnosti v kontextu uměleckého prostředí a uměleckých institucí. Rezidence nemusí být postavena na umělecké produkci.  Právě naopak - hledáme projekty věnované uměleckému uvažování jako metodě v umělecké tvorbě v době klimatické krize.

 

Co nabízíme:

 • ubytování, honorář, cestovní náklady spojené s jednotlivými rezidenčními pobyty,

 • tři rezidenční pobyty v délce 2 až 3 měsíců,

 • grant 800 EUR na měsíc rezidenčního pobytu (7 200 EUR na 3 roky=9 měsíců),

 • produkční náklady 2 800 EUR na celý projekt,

 • podporu při poznávání místní umělecké scény.

 

Očekávané výstupy:

 • účast na závěrečné prezentaci/výstavě všech umělců*kyň,  

 • nejméně dvě veřejné akce se zaměřením na místní komunitu.  

 

Přihlášky v anglickém jazyce by měly zahrnovat popis projektu umělecké rezidence, který bude obsahovat: 

 • stručný popis projektu, který byste chtěli v rámci rezidencí rozvíjet (maximálně 600 slov),

 • motivační dopis žadatele v rámci projektu SAiR (maximálně 500 slov),

 • preferovaný časový harmonogram projektu (viz výše), 

 • životopis / artist statement (maximálně 500 slov),

 • kontaktní údaje (celé jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo, datum narození),

 • portfolio.

 

Termín pro podání žádosti:

Přihlášky přijímáme na e-mailové adrese: submission@mglc-lj.si a opencall@meetfactory.cz  do 12. června 2023 (13:00 SEČ)

Do předmětu e-mailu prosím uveďte "open call - SAiR 2023"

 

Komisi tvoří: 

 • kurátoři rezidenčního programu MeetFactory,
 • partneři projektu SAiR.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději v červenci 2023 na stránkách MeetFactory. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.   

 

Jsme si vědomi časové náročnosti projektu a rádi bychom byli v rámci výzvy otevření i umělcům*kyním, kteří mají pečující či jiné životní závazky. Nacházíte-li se v takové situaci či máte-li jiné dotazy k otevřené výzvě, obracejte se na: katerina.pencova@meetfactory.cz.
 


O projektu:

„Udržitelnost” se v posledních letech stala jedním z nejčastěji skloňovaných termínů, avšak jeho skutečný význam se mnohdy vytrácí. Při této příležitosti se chceme blíže podívat na to, jak jej umělci*kyně, umělečtí profesionálové a umělecké instituce definují v rámci své umělecké či institucionální praxe nebo jak mohou být jednotlivé udržitelné postupy využívány v rámci práce či pracovní morálky v obecné rovině. 

 

Zásadní jsou pro nás otázky: 

 • Jak můžeme dosáhnout udržitelnosti, když za většinou environmentálních problémů stojí velké korporace a naše vlastní neschopnost či nemožnost na tyto změny reagovat?

 • Záleží na malých krocích? Jde o pomalou péči o naše okolí, nebo o to, abychom neměli výčitky svědomí? 

 • Můžeme o udržitelnosti stále uvažovat v termínech, jako je rovnováha a stabilita, zatímco je stále jasnější, že bude těžké dosáhnout jakékoliv úrovně environmentální udržitelnosti, aniž bychom provedli radikální změny v naší společnosti a ve světě, ve kterém žijeme? 

 • Přemýšlení o udržitelnosti současných společenských problémů, jako je migrace, nové digitální technologie, digitální prostředí atd.

 

Udržitelnost ve své podstatě zahrnuje posílení našich vztahů s komunitami i s výrobními procesy a rozvojovými sítěmi, upřednostňování systémů zaměřených na člověka a strategií nenarušující odolnost ekosystému. Toho lze dosáhnout rozvojem přizpůsobivých a pečlivě propracovaných přístupů, které uznávají vzájemnou závislost těchto sítí a podporují jejich spolupráci. To nakonec vyžaduje, abychom kriticky přemýšleli o dopadu našich činností a o naší roli v rámci těchto sítí jako tvůrců a kulturních producentů a zároveň upřednostňovali dlouhodobé hledisko a blahobyt před krátkodobým ziskem a rychlými výsledky.

 

Partneři SAiR:

MGLC Švicarija se nachází v centru Lublaně v parku Tivoli a je kreativním, rezidenčním, kulturním, vzdělávacím a sociálním centrem, které nabízí programy pro veřejnost, ateliéry pro místní umělce*kyně a rezidence pro mezinárodní umělce*kyně a umělecké profesionály. Švicarija hostí programy pro veřejnost, které se řídí konceptem „komunita, umění a příroda", a je součástí MGLC - Mezinárodního centra grafického umění, muzea a organizátora rezidenčních pobytů pro umělce*kyně. MGLC vzniklo z odkazu grafiky 20. století a Lublaňského bienále grafiky, nejstaršího grafického bienále na světě, které se koná nepřetržitě od roku 1955.

Matadero Madrid - Centrum pro současnou tvorbu vzniklo v roce 2006 v bývalém průmyslovém areálu a od svého vzniku funguje jako multidisciplinární a/nebo transdisciplinární kulturní prostor. Jako centrum pro současnou tvorbu podporuje Matadero Madrid program rezidenčních pobytů, které poskytují podporu tvůrcům*kyním v širokém slova smyslu: umělcům*kyním, výzkumníkům*nicím, mezioborovým umělcům*kyním atd. Tento program je realizován prostřednictvím rezidenčního centra pro umělce*kyně, jehož cílem je podporovat tvůrčí procesy a poskytovat rezidentům zázemí, a to jak z hlediska kurátorství, tak z hlediska produkce, poskytování prostor, podpory výzkumu a propojování s ostatními rezidenty. 

Snehta Residency je nezisková organizace založená v roce 2012 v Kypseli jako první umělecká rezidence v Athénách v období ekonomické a sociální nejistoty. Byla založena ve čtvrti se silným intelektuálním a sociálním potenciálem. Do dnešního dne Snehta ubytovala více než 100 umělců*kyň a uspořádala více než 60 výstav a výzkumných programů. Vedle uměleckých rezidencí Snehta poskytuje rozvíjející se vzdělávací programy nabízející profesionální mentoring a technické znalosti začínajícím umělcům*kyním, kteří chtějí vyniknout ve své umělecké praxi. V programu pracují zavedení athénští umělci*kyně se silnou uměleckou praxí.