Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Otevřená výzva pro kurátorky ze zemí V4

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

15. 9.

Otevřená výzva pro kurátorky ze zemí V4 

Polská Nadace Katarzyny Kozyry (Fundacja Katarzyny Kozyry) v partnerství s MeetFactory, maďarskou iniciativou Easttopics a slovenskou galerií Björnsonova zve mladé umělkyně* k účasti na projektu pořádanému online platformou Secondary Archive (Sekundární archív), která se zaměřuje na umělkyně ze střední a východní Evropy.

Projekt si klade za cíl podporovat a (znovu)objevovat umělecký talent žen ze zemí V4 a zkoumat nejvýznamnější fenomény současného umění z ženské perspektivy. Archív se zaměří na umělecká vyjádření žen tří generací – tvůrkyň z období před rokem 1989, umělkyň nastupujících po pádu komunismu a nejmladší generace narozené po roce 1989. Platforma má sloužit jako mezinárodní zdroj informací o ženské umělecké tvorbě střední a východní Evropy, a to jak pro uměleckou sféru, tak pro širší veřejnost. Projekt za podpory Visegrádského fondu pomáhá rozvíjet spolupráci mezi uměleckými institucemi a umělkyněmi z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. 

Po dobu 3 měsíců budou vybrané kurátorky spolupracovat s Nadací Katarzyny Kozyry, galerií MeetFactory, iniciativou Easttopics a galerií BJÖRNSONOVA. Jejich úkolem bude psát spolu s týmem kurátorek z jednotlivých zemí články a vést interview s vybranými umělkyněmi za účelem realizace společného projektu žen aktivně působících na umělecké scéně zemí V4. Rovněž budou vytvářet potřebný narativní rámec pro cílovou skupinu Archívu.  

Doba trvání spolupráce: 15. září – 15. prosinec 2020  

Každá vybraná uchazečka získá příspěvek ve výši 1000 EUR**.  

Uchazečky žádáme o zaslání následujících dokumentů v angličtině a v jejich rodném jazyce: 

1) životopis 

2) motivační dopis uvádějící témata řešená ve výzkumu, který by měl být v rámci projektu realizován, a spadající do oblasti zájmu platformy Secondary Archive. 

3) 2-3 články z oblastí profesního zájmu a předchozí praxe. Články musí být uveřejněny, ale alespoň jeden z nich v anglickém jazyce. 

Zasílací adresa: hello@secondaryarchive.org  

Předmět zprávy: Otevřená výzva pro kurátorky        

Uzavírka přihlášek: 15. září 2020, 12:00     

Výběrové řízení

Partnerské instituce sestaví mezinárodní pětičlennou porotu, jména členek poroty budou zveřejněna do 15. září 2020. Usnesení poroty je definitivní.

Kontaktní adresa pro dotazy a doplňující informace: hello@secondaryarchive.org

Webhttp://katarzynakozyrafoundation.pl/

http://www.meetfactory.cz/cs/

https://www.easttopics.com

* přijímáme přihlášky od všech kurátorek, jejichž deklarovaný gender je ženský

**ačkoli se na finanční odměnu ve smyslu příspěvku nevztahuje daň, je částka uvedena v hrubé výši a konečná částka se bude odvíjet od legislativních nároků příslušné země

Zveřejněno 15. srpna 2020