Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: The New Dictionary of Old Ideas

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Open Call: The New Dictionary of Old Ideas Open Call: The New Dictionary of Old Ideas Open Call: The New Dictionary of Old Ideas Open Call: The New Dictionary of Old Ideas Open Call: The New Dictionary of Old Ideas

8. 1. - 14. 2. 2019

Hlavním tématem projektu je střední Evropa, útvar mezi Východem a Západem, která v průběhu staletí mnohokrát měnila své geografické a politické rozměry. Chceme reagovat na současnou kulturní a politickou situaci, na sílící nacionalismus, populismus, euroskepticismus a protiimigrační postoje, které se dnes ve střední Evropě objevují. Tento trend lze pozorovat nejen lokálně, ale také v rámci celé Evropy. Ve snaze vzepřít se této tendenci přicházíme s nástrojem, který má za cíl poskytnout lepší pochopení regionálních specifik – The New Dictionary of Old Ideas.

 

Výzva je určena umělcům/-kyním působícím v České republice
Hledáme 2 umělce/-kyně se zájmem pracovat v mezinárodním kontextu a schopností realizovat myšlenku výstavy, která se zabývá specifiky střední Evropy. Je nezbytné, aby se kandidáti zajímali o práci se současnými politickými a společenskými tématy a přistupovali k nim otevřeně a odvážně. Jelikož se jedná o projekt, který je zaměřen na otázky regionální identity, hledáme někoho, kdo by byl schopen posunout ho na více univerzální/obecnou rovinu, která by byla srozumitelná i mimo oblast střední Evropy. Vybraní uchazeči se v průběhu let 2019-2020 zúčastní:
1. rezidenčních pobytů ve Španělsku a Gruzii;
2. putovní výstavy v MeetFactory (ČR), Centrocentro (ES), Trafostacja Sztuki (PL) a State Silk Museum (GE).

 

Ideální kandidát by měl akceptovat následující podmínky:
- dodržet časový plán rezidence, strávit alespoň 80 % času v místě rezidence;
- podílet se na putovní výstavě vycházející z tématu The New Dictionary of Old Ideas, a to buď vytvořením nových uměleckých děl vyplývajících z rezidence samotné, nebo prezentací již existujících děl (v roce 2020);
- možnost cestovat za účelem instalace výstav a jejich otevření během roku 2020 (cestovní výdaje a výdaje za ubytování budou hrazeny organizátorem);
- v případě potřeby přizpůsobit své dílo každé nové lokalitě (Praha/Tbilisi/Štětín/Madrid);
- pracovat na prostorovém uspořádání každé výstavy (cestování a přizpůsobení děl výstavě bude záležet na jejich konkrétní podobě);
- komunikovat s kurátorem a produkčním týmem.


Co nabízíme?
2019, září / říjen, Silk Museum, Tbilisi
45denní rezidence, 
- ateliér
- ubytování ve sdíleném bytě

2019, říjen / listopad, hablarenarte, Madrid
45denní rezidence
- ateliér
- ubytování ve sdíleném bytě

- příspěvek na výlohy – 2 400 EUR (1800 EUR – Madrid, 600 EUR - Tbilisi)
- produkční budget (Open Studios) – 553 EUR (400 EUR – Madrid, 153 EUR – Tbilisi)

2020
honorář za výstavu – 2 000 EUR (jednorázově)
- budget na produkci na produkci nových děl – bude oznámeno

 

Zájemci musí zaslat následující dokumenty v angličtině:
1. Životopis (max. 2 strany)
2. Motivační dopis (max. 1800 znaků včetně mezer) v jednom souboru
3. Portfolio v jednom .pdf souboru

Umělce/ - kyně vybere komise ve složení Data Chigholashvili, Nino Kuprava, Mariam Shergelashvili, Alba Folgado, Piotr Sikora, Lucia Kvočáková, Flavia Introzzi Lopez,Stanisław Ruksza, zástupce galerie CentroCentro (bude oznámeno).

 

Termín pro podání žádostí: do 14. 2. 2019 včetně 
Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty. 

Přihlášky zasílejte na adresu opencall@meetfactory.cz, do předmětu uveďte TENDOI: jméno a příjmení.

Výsledky budou oznámeny začátkem března 2019. 

 

Více info: newdictionaryofoldideas.org

Organizátor projektu: MeetFactory Praha ve spolupráci se Silk Museum TbilisiTrafostacja Sztuki in Szczecinie a hablarenarte in Madrid