Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Planted in the Body

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Planted in the Body Planted in the Body Planted in the Body Planted in the Body Planted in the Body Planted in the Body Planted in the Body

29. 6. - 22. 8. 2021

ONLINE KATALOG >>>

 


Mezinárodní skupinová výstava nazvaná Planted in the Body pokračuje v dlouhodobé tematické linii výstav zkoumajících Jiné poznání (Other Knowledge). Výstava nahlíží na rostliny jako na zdroje a nositele poznání a podrobně zkoumá možnosti sdílení a zprostředkovávání unikátních vědomostí, jež v sobě po staletí ukrývá rostlinný svět. Svou pozornost zaměřuje výstava především na roli matrilineárních a rodových vazeb v procesu uchovávání a předávání přírodního učení coby rozmanité oblasti poznání, která propojuje prvky medicíny a spirituality, dovednosti potřebné k přežití, stravovací zvyky, traumatické zkušenosti i politickou paměť. Jedním z ústředních motivů jsou tzv. „rostlinní předci“ (plancestors) a nelineární předávání vědomostí prostřednictvím vegetace. Tyto vědomosti k nám přicházejí nezprostředkovaně, jelikož jsou přímo zasety v našem těle. Z těchto sdílených zdrojů se také můžeme učit fungovat co nejlépe v ekologické rovnováze. Výstava tak podtrhuje význam prapůvodního poznání a domorodých znalostí, které drasticky vymazala nadvláda imperialismu, kolonialismu a kapitalismu a které nás učí žít v harmonii se světem rostlin, živočichů, hornin, duchovních hodnot a našich předků. V tomto smyslu představují některá z uvedených děl možnosti obnovy naší krajiny, půdy i našeho těla.

Pojímáme-li rostliny jako jakési nádoby či nosiče, měli bychom s nimi nakládat z pozice příjemců dědictví, které v sobě nesou. Díla uvedená v rámci výstavy Planted in the Body na zmíněná témata reagují tím, že zkoumají naši vzáje mnou spřízněnost a budoucnost i přehlížené historické perspektivy a narativy.

Sílu pocházející z rostlin ztvárňuje původní Australanka a umělkyně Emily Kame Kngwarreye v malbách vyobrazujících domorodé ženy, které používají místní rostlinu atnwelarr (druh smldince) a semena původních australských druhů jako zázračné prostředky k přežití v poušti, a zachycuje tak i jejich vztah ke krajině a kosmogonii jejich předků. Dílo Solange Pessoy si rovněž všímá příbuzenských vztahů. Ve svých akvarelech, jejichž organické a abstraktní motivy působí jako historické jeskynní malby s rysy moderního malířství, pracuje s přírodními oleji Genipapo a Lineaca – barvivy původních kmenů Mineiro používanými pro lékařské účely a malbu na tělo. Laura Huertas Millán zase zaměřuje svou pozornost k jedné konkrétní rostlině známé jako koka, Jiíbie nebo mambe, která v Kolumbii nepředstavuje pouhý rostlinný produkt nebo narkotikum, ale i tradičního posvátného prostředníka rodinné pospolitosti. Ukazuje, jak její listy v procesu zpracování drcením na prášek komunikují s místní komunitou. Suzanne Husky svým ztvárněním botanických druhů na keramických nádobách a talířích rovněž zdůrazňuje jejich roli coby rostlinných předků, kteří kromě svých léčebných schopností také slouží jako strážci a nositelé vědomostí a poznání.

Ve vystavených dílech cítíme i ozvěny politických nepokojů, botanika je totiž do velké míry doménou mocenských vztahů. A ačkoli si od nich tato výstava udržuje jistý odstup, i tak můžeme zaslechnout jejich ozvuky. Ve videích Saodat Ismailové a Uriela Orlowa vidíme stromy jako svědky významných historických událostí a zdroje energie, nebo také jako duchovní bytosti schopné zhmotnit modlitby tádžických žen a jako spoluúčastníky dávných i právě probíhajících ozdravných procesů na mafií sužované Sicílii. Formou video instalace a monumentálního textilního díla pojímá umělkyně Corinna Silva pěstitelství jako strategii odporu a otevírá nám brány zahrady za zdí kdesi ve středním Turecku. Silva zkoumá matrilineární vztahy a možnosti kultivace vědění, které naše země skýtá. Zahradnictví se věnuje i film a instalace, které pro tuto výstavu vytvořila Nikola Brabcová, dokumentující zahradnický um a znalosti její tchýně. Dědičná napojení a předávání vědění v ženské linii se prostřednictvím silných vizuálních symbolů matky-bohyně a rodokmene objevují i v malbách Adély Součkové, která při jejich tvorbě využívá rostlinných barviv. V neposlední řadě pak přichází ke slovu umělkyně Luiza Prado, která posouvá hrance zkoumání našeho přirozeného vztahu k rostlinám ještě dále a soustředí se na jedlá semena, koření a rostlinné produkty, a zdůrazňuje tak roli potravinových řetězců a mezidruhové výměny a koexistence. 

Jako celek sdružuje výstava umělkyně a umělce z různých zemí a kontextů, kteří prostřednictvím rozmanité škály médií, technik a stylů upozorňují na propojení lidské existence se znalostí světa rostlin a jejich moudrosti.Planted in the Body
Vystavující: Nikola Brabcová (CZ) &  Alexandra Cihanská Machová (SK), Laura Huertas Millán (CO), Suzanne Husky (FR/USA), Saodat Ismailova (UZ), Emily Kame Kngwarreye (AU), Uriel Orlow (CH/UK), Solange Pessoa (BR), Luiza Prado de O. Martins (BR), Corinne Silva (UK), Adéla Součková (CZ)
Kurátorky: Clelia Coussonnet & Tereza Jindrová
Námět: Clelia Coussonnet
Produkce: Jan Vítek
Asistentka produkce: Alena Brošková
Architektonická koncepce: Jakub Červenka
PR: Zuzana Kolouchová, Filip Pleskač
Grafický design: Jan Arndt, Richard Wilde
​Instalační tým: Vladimír Drbohlav, Jarmila Havlíková, Jiří Kaňák, Antonín Klouček, Ondrěj Kohout, Tomáš Koutník, Šimon Lakomý, Karel Mazač, Oliver Mazač, Vojtěch Žák

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. 


Doprovodný text k výstavě 
Kompletní fotodokumentace výstavy - Studio Flusser
Tisková zpráva 

Clelia Coussonnet a Tereza Jindrová: Co vše nás mohou naučit rostliny - podcast Tovární hlášení 


Studie doprovázející videoinstalaci Saodat Ismailové Celestial Circles: 
O. V. Goršunovová: Posvátné stromy Chodži Baror 


Luiza Prado de O. Martins: Poznámky k vidoucím / Notes to the Seers 

Suzanne Husky: podcast Moje matka husa (Ma mère l’oie)