Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Poems From Which We Learned | v Display

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

30. 10. 19:00

Ivana Momčilović v rozhovoru s Johnem Hillem

 

Poetika vědění je tudíž procvičováním „neoborového“ myšlení. Odmítá specializaci podle disciplín, předmětů a metod zkoumání a předpoklad dvou druhů inteligence. Začíná předpokladem rovnosti - Jacques Ranciere,“Metoda rovnosti: politika a poetika“, Edicija Jugoslavija, 2015. 

O Roze Luxemburgové je kromě jejího revolučního díla méně známo, že díky pašování květin do vězení si tam vytvořila vlastní herbář. Co by mohlo být podvratným smyslovým aktem dnes a jak vytvářet překvapivé blesky, které by přerušovaly všudypřítomnou noc, tak jako herbář ve vězení překvapil dozorce? Jaké jsou formy kolektivní inteligence, „egalitářského sensoria“ a dočasně osvobozených území dneška ve „světě nepřátel“? Jak můžeme spojit obecně přijímané a rozumné? A revoltu a rozum? Jaký by byl komun-ismus rozumu? Jakou roli může v našich životech hrát estetická výchova? Počínaje odcizenou prací jako posvátnou abstrakcí, která je všudypřítomná v Marxových meditacích, které abstrakce ovlivnily naši emancipaci?

Film Poems from which we learned – fragments on self-learning in sensible and politics" / „Básně, ze kterých jsme se poučili – fragmenty samostudia v rozumnosti a politice“, zkoumá smyslové amatérské zážitky v každodenním životě a představuje 10 let smyslového filmového archívu experimentování skupiny a platformy Phd In One Night – platforma estetické výchovy pro všechny, sídlem v Bruselu, Helsinkách, Vis a spolupracující s Jacquesem Rancièrem a jeho myšlenkami rovnosti a emancipace pomocí estetiky a „neoborovosti“.

Film vychází z téměř zapomenutého dokumentačního materiálu o pokusech autorského kolektivu, které se nashromáždily během desetiletí cestou nejrůznějších náhod i dramaturgicky připravených zásahů, i záznamů z filmové historie – tudíž celý materiál ve svém zpracování i způsobu použití vypadá jako nalezená stopáž. 

Klíčová slova: estetická revoluce, „poetika vědění“, estetický materialismus, indisciplinarita / neoborovost, emancipace, rovnost

Film zahrnuje mezi jiným fragment Rancierova „tance rukou“ jako součást návrhu tanečnice Lizy Penkové „Každodenní tanec“, natočeno Ninou De Vroome, režisérkou filmu.

Film uvede Ivana Momčilović, dramaturgyně a iniciátorka/koordinátorka platformy PhD In One Night. http://www.phdinonenight.net/
 

Po filmu bude diskuze na téma estetika a politiky, které se zúčastní Josef Fulka (filosof), Nick Nesbitt, (filosof a profesor literatury), Erik Roraback (filosof zaměřující se na konceptuální intersekci mezi literaturou a filosofií a filmem), Ondřej Krochmalny (filosofie surrealismu), John Hill (umělec a školitel) a Ivana Momčilović (dramaturg).


Více o Course on Inexplicable / Indisciplinary Symphony (Kurs nevysvětlitelného / Indisciplinární symfonie), od PhD In One Night

https://www.hiap.fi/collaboration/indisciplinary-symphony/
https://www.hiap.fi/indisciplinary-symphonies-and-poetry-for-learning/

----- 

Výzkum indisciplinarity / neoborovosti kolektivem PhD In One Night je stále pokračujícím dílem. PhD In One Night je umělecký kolektiv, který se sám řídí i financuje, a od roku 2007 pracuje na formách estetické výchovy pro všechny. Po spolupráci s katedrou politologie a kritických dějin na Svobodné universitě v Bruselu ( ULB) s účastí 1200 studentů pracovali členové kolektivu v několika vzdělávacích institucích (Akademie výtvarných umění v Bruselu a Helsinkách, základní školy v Bruselu, střední škola v Helsinkách) a také s Afghánskými a Syrskými migranty v Bruselu a Bělehradě. Poslední intervence: Course about the inexplicable / Indisciplinary Symphony na Universitě umění v Helsinkách, vznikl ze spolupráce mezi třemi fakultami helsinské University umění (Akademie výtvarných umění, Divadelní akademie a Sibeliova (hudební) akademie) HIAP a PhD In One Night. Kurs byl přístupný pro všechny úrovně vzdělání (doktorandi, studenti bakalářského i magisterského studia) a měl svou veřejnou prezentaci v červnu 2019 v Knihovně Oodi v Helsinkách.

 

Ivana Momčilović je dramaturgyně, básnířka, výzkumnice, překladatelka a editorka žijící v Bruselu. Vystudovala Akademii divadelních umění v Bělehradě (1986-1991). Ve svém díle se zaměřuje na vytlačování filosofie a umění z různých sfér každodenního života. 

Ivana Momčilović je v současnosti rezidentkou v MeetFactory, Praha.

 

John Hill je umělec, organizátor a pedagog žijící v Praze. Byl zakládajícím členem LuckyPDF a řídil vzdělávací program ve Flat Time House v Londýně. V současné době je postgraduálním výzkumníkem na Univerzitě Johna Moorese v Liverpoolu.

 

* Rancière o Vertovovi, Moderní doba – vydala Edicija Jugoslavija a MAMA, 2017

 

 

Adresa konání akce: 
Display 
Dittrichova 337/9
Praha

foto: Beniamin Boar: Aesthetic/ Collective