Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Pražská muzejní noc 2024

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

15. 6. 17:00 - 23:00

V rámci Pražské muzejní noci otevírá své dveře i výtvarná sekce MeetFactory. Galerie MeetFactory v rámci komentovaných prohlídek představí aktuální výstavy Hranice nejednoznačnosti (Galerie MeetFactory) a Světlo pouhé jedné lampy dua Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko (Galerie Kostka) a v prvním patře své ateliéry otevřou rezidenti a rezidentky MeetFactory. 

Komentované prohlídky povede kurátor Ján Gajdušek od 17:00–23:00 každou celou hodinu nebo dle zájmu. Vstup je zdarma 


Hranice nejednoznačnosti 
Kolektivní výstava v Galerii MeetFactory představuje celkem deset autorů a autorek, jejichž společným přístupem je tvůrčí balanc na hraně mezi volným uměním a designem. Jejich práce vyrůstají z užitých objektů, avšak jsou veskrze pojaty jako náročné tvarové a materiálové experimenty, kterými posouvají (a překračují) hranice designových objektů až do oblasti volného umění. Tato díla jsou proto spíše složitými sochařskými plastikami, které svým povrchem jako mimikry maskují svou původní užitou funkci.

Vystavující: Julia Gryboś & Barbora Zentková, Johana Hnízdilová, Anna Jožová, Audrey Large, Judita Levitnerová, Tadeáš Podracký, David Střeleček, Roman Štětina, Tereza Vinklárková

Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko: Světlo pouhé jedné lampy
Samostatná výstava v Galerii Kostka je tematickým ekvivalentem ke kolektivní výstavě ve velké galerii MeetFactory. Autoři pojímají výstavu jako náhled, nebo volnou kompozici aktuálních děl a objektů, bez cíle jakéhokoliv rozuzlení. Představují především nové objekty ze série Stĺpy a veže, které navazují na exteriérové dílo Kukaň (2023) inspirované architekturou ptactva, vzájemně se ovlivňujícím lidským a zvířecím stavěním a jeho přestupováním. Důležitý je zde motiv závětrné strany, jakési bezpečné plochy pro stavbu, růst, ukotvení, vpletení nebo dočasné přečkání. Ve vztahu s objekty jsou v prostoru rozmístěny menší série užitých předmětu, které spoluutváří světelné, zvukové a prostorové podmínky galerie.

 


Open Studios

Během večera bude otevřené první patro, kde se nacházejí ateliéry našich rezidentů a rezidentek. Rezidenční patro bude otevřeno od 17:00–23:00. 

Adriana Bogdanova během své rezidence v MeetFactory provádí umělecký výzkum jezevce medvědovitého jménem Káča, který před několika lety utekl z pražské zoo. Při svém útěku se Káče pravděpodobně podařilo překonat elektrický ohradník a více než jeden a půl metru vysokou bariéru. V rámci Pražské muzejní noci představí umělkyně  ve svém ateliéru instalaci složenou ze slévárenského písku, která reaguje na témata útěku a vytváří paralely mezi fyzickým útěkem a digitálním útěkem rozšířeným v naší společnosti zejména prostřednictvím sociálních sítí. Svůj projekt představí v 19:30.

V ateliéru Bögdany Kosminy budou moct návštěvníci vidět výstavu “The Atlas of Traditional Ukrainian Housing from the Middle of the 19th to the Middle of the 20th Century”, která mapuje projekt The Atlas - projekt, který měl být v 60. letech 20. století realizován společně se třemi akademiemi věd (SSSR) z Běloruska, Moldavska a Ukrajiny. V 90. letech 20. století bylo vyvinuto velké úsilí o pokračování ukrajinské části pod vedením architektky a etnografky Tamary Kosminy a akademického týmu, který tvořili Oksana Kosmina, architektka, historická vědkyně a badatelka v oblasti etnologie a hmotné kultury, a Dmytro Vortman, kartograf, vědecký redaktor „Encyklopedie dějin Ukrajiny“ a sestavovatel historických, etnografických map. Od vydání nakonec upustily Rylský institut uměnovědy, folkloristiky a etnologie v Kyjevě a Ústav folkloristiky ve Lvově kvůli jeho kolosálnímu rozsahu. Atlas se skládá z řady digitálních map, textů a obrazového bloku: architektonických kreseb, akvarelů a fotografií interiérů a exteriérů budov. Každá z tematických map a vizuálních zobrazení má tři časové gradace: polovina a konec 19. století a začátek a polovina 20. století.

Batu Bozoglurámci své rezidence v MeetFactory pokračuje ve svém výzkumu civilního traumatu během světových válek a zkoumá terezínské ghetto: místo nacistické genocidy. Umění a řemesla, jako jsou divadlo, literatura, hry a koncerty, hrály velkou roli v boji za morálku v tomto ghettu, díky velkému počtu umělců internovaných zde spolu s dětmi přítomnými v táboře. Umělec je inspirován jednou z těchto her podle které nyní vytváří novou deskovou hru, která se snaží napodobit a tím možná přenést část této zkušenosti ve formě kolektivního představení.

Syinat Zholdosheva se prostřednictvím své performance snaží povzbudit návštěvníky k sebezkoumání. Pro tento účel připravila sadu 61 karet (symbolizujících její dvouměsíční rezidenci v MeetFactory), které mají vést tyto rozhovory. Tyto karty, podobné magickým klíčům, obsahují otázky navržené tak, aby vyvolaly hlubokou introspekci a otevřely nám oči k vnitřním pravdám. Performance je výsledkem Syinatiny sebereflexe během její rezidence, období, kdy se ponořila do svých myšlenek, vedla hluboké dialogy se sebou samou a naučila se žít ve stavu klidu a relaxace, mimo každodenní rozptýlení.

Viktoriia Tymonova  během své rezidence v MeetFactory pracovala na tématu čarodějnictví. V rámci Pražské muzejní noci si můžete prohlédnout její nová díla o létající masti a vyzkoušet si věštění z vosku. Její ateliér bude otevřen od 17:00 do 19:00. 

Dana Andrei otevře ateliér jako improvizovanou výzkumnou laboratoř, kde představí starší práce (včetně zvukové básně a tiskovin) a zároveň nechá nahlédnout do svého současného výzkumu. Její projekt zkoumá výzvy spojené s nahráváním, archivací a reprodukcí zvukových krajin a nehmotných vzpomínek, které historický výzkum často přehlíží. Studium hedvábnictví v období socialismu zasazuje do širší reflexe kontextuální analýzy, zkoumá, jak materiální podmínky formovaly zvukové zkušenosti jednotlivých generací. 

Během své rezidence v MeetFactory se Keyvan Paydar stýká s pražskou uměleckou komunitou a navštěvuje kulturní program, který MeetFactory nabízí, od výstav až po hudební a divadelní vystoupení. Keyvan ve své umělecké praxi využívá místní recyklované materiály.

Rezidenti a rezidentky: 
Adriana Bogdanova
Batu Bozoglu 
Dana Andrei 
Chris Hunter
Bogdana Kosmina
Keyvan Paydar 
Syinat Zholdosheva  
Viktoriia Tymonova 

 


Improv session 
Ve foyer MeetFactory proběhne dvouhodinová improvizovaná hudební session (začátek v 21:00) iniciovaná rezidentem Keyvanem Paydarem. Zúčastnit se mohou zájemci ze všech koutů hudební scény nezávisle na zkušenostech nebo žánru. V rámci Improv session Michał Łukaszuk přednese báseň, kterou napsal v Praze během svého rezidenčního pobytu.

 

Line-up: 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 komentovaná prohlídka výstav
17:00–23:00 Open Studios + komentované prohlídky rezidenčního patra dle zájmu / guided tours of the residential floor according to interest
21:00–23:00 Improv Session 


19:00  Syinat Zholdosheva - performance 
19:30  Adriana Bogdanova: Wanderlust
20:00 Oksana Kosmina: Regional features of traditional Ukrainian housing XIX-XX C - lecture