Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

RASMUS JOHANNSEN (DK), YOUNG JOO LEE (KR), LISA MEXINER (DE): Lummerland II

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

27. 6. - 12. 7. 2013

Kurátorka : Karina Kottová
Vernisáž : 27.6., 19.00

Projekt Lummerland vznikl z experimentálního výzkumného procesu tematizujícího ostrov, jež Michael Ende ve svém románu Jim Button a Luke strojvedoucí (1960) nazval Lummerland. Inspirací pro výstavu je společný zájem umělců o iracionální přemýšlení a smyslové vnímání. Instalace, performance, videa a sochy adresují fiktivní ostrov jako místo pro projekci mýtů, utopií a snů, případně jako metaforu samotného pojmu umění.

Projekt byl iniciován v roce 2010 Rasmusem Søndergaardem Johannsenem, Young Joo Lee a Lisou Meixner. V Galerii Kostka je ve spolupráci s kurátorkou Karinou Kottovou představena instalace Lummerland II.

Pro současné umělce žijící v sekularizovaném světě, který zároveň zažívá určitou obrodu zájmu o tradice či spirituální systémy, je téma utváření různých forem personalizovaných mytologií atraktivní. Evropské myšlení se stává jakýmsi tavicím kotlem vlastní historie, mýtů a východních či globálních vlivů. V rámci této plurality mohou umělci pracovat s téměř libovolnými archetypy či symboly, které propojují se současnými kontexty a utvářejí tak individuální mix sestavený z rozmanitých úseků minulosti a přítomnosti. V rámci projektu Lummerland II se střetávají podobné tendence trojice mladých mezinárodních autorů, které jdou za rámec pouhé juxtapozice.

Díla Lisy Meixner často tematizují napětí mezi rozdělením a jednotností. Ve své videoperformance autorka sleduje napětí mezi dvěma kontrastními silami v jedné lidské bytosti, fotografie zachycující hliněného hada překrojeného kuchyňským nožem naznačuje hranici mezi pořádkem a chaosem a dualitu významů tohoto symbolu: první hřích nebo původní chaos na jedné straně a léčení, plodnost nebo energii na straně druhé. V dalším díle je symbol hada namalovaný na zemi oživen akcí umělkyně, jejíž atmosféra osciluje mezi dětskou hrou a šamanistickým tancem. Dílo je v kontextu výstavy oslím můstkem k instalaci Rasmuse Søndergaarda Johannsena, téměř muzeální expozice série zvláštních nástrojů vyrobených k záhadným účelům, které mohou zároveň evokovat abstrahované rituální předměty čekající na oživení skrze performance vybraného umělce či diváka. Čtyřicetiminutový film Young Joo Lee uzavírá trojúhelníkovou strukturu témat překrývajících se napříč výstavou. Inspirací pro film je román Alias Grace od Margaret Atwood, založený na skutečném příběhu mladé dívky, která byla v pozdním devatenáctém století obviněna za vraždu a následně strávila dvacet let ve vězení a zařízeních pro duševně choré. Film zachycuje epizody z jejího života v tomto období, kdy je vyšetřována psychiatrem snažícím se pomocí terapie a hypnózy znovu vyvolat její ztracenou paměť v souvislosti s vraždou. Rekonstrukce dívčiných vzpomínek je ve filmu Young Joo Lee zpracována skrze kombinaci inscenovaných scén a stínové animace. Umělkyně se v tomto díle zajímá především o konstrukci (osobní) historie, kterou ovlivňují podvědomé či iracionální psychologické síly.

Ostrov Lummerland se v tomto kontextu stává také synonymem pro únik s jeho pozitivními i negativními konotacemi, ve fyzickém i psychologickém slova smyslu. Je to touha mnoha z nás vymanit se ze svého aktuálního života a ocitnout se v nedotčeném ráji. Toto místo samoty a ponoření se do vlastního nitra má ale také svoji temnou stránku. V tichu mohou být slyšet podivné hlasy a může dojít k nečekaným setkáním s jindy potlačovanými podobami vlastní psýché.


Lisa Meixner

http://www.lisameixner.eu/

Lisa Meixner se narodila ve Stuttgartu v roce 1983, v současnosti žije a pracuje ve Vídni. Studovala na Akademii výtvarných umění ve Vídni a dále na Städelschule ve Frankfurtu. Své dílo představila v Číně, Německu a Rakousku. Meixner pracuje především s médii videa, koláže a sochy. Její díla jsou často inspirována pohádkami nebo starověkou mytologií. Autorka experimentuje s vlastní interpretací lidových vyprávění nebo využívá symbolů zvířat a mystických bytostí, skrze zkoumá témata spojená s nevědomím.


Rasmus Johannsen

http://www.rasmusjohannsen.com/

Rasmus Søndergaard Johannsen (1982) je dánský umělec, v současnosti studující na Städelschule ve Frankfurtu. V předchozích letech studoval fotografii v Kodani a semestr strávil také na Cooper Union School of Art v New Yorku. Pracuje především s objekty, 16mm filmy, stroji a textem. Jeho dílo bylo představeno například v Kodani, Aarhusu či Frankfurtu. Johannsen často pracuje se vztahy příčiny a důsledku, jeho práce v divácích často vzbuzují předjímání určité akce.


Young Yoo Lee

Young Joo Lee se narodila v Seoulu v Koreji v roce 1987, v současnosti žije a pracuje ve Frankfurtu. Studovala malbu na Hongik Arts University, v současnosti studuje film na Städelschule ve Frankfurtu. Ve svých performancích, filmech a instalacích autorka osobitě intepretuje nalezené příběhy či vlastní konstruované mýty, vytváří nové rituály a sugestivní narativy. 
www.youngjoolee.net