Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Rezidence – ekonomické modely budoucnosti, nebo utopické ostrovy v bouřlivých časech?Rezidenční program MeetFactory, Goethe Institut v Praze a ARE uvádí:

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

10. 3. 19:00 - 21:00

Mohou rezidenční programy poskytovat nová řešení bytové situace či vytvářet paralelní alternativy výdělečných činností / ekonomik pro prekarizovanou kreativní vrstvu? Pokud tvrdíme, že rezidenční umělec je modelem "ekonomického migranta" par excellence (termínu, který je tak často spojován právě se současnou migrační krizí), můžeme prostřednictvím modelů umělecké mobility v současném kontextu rapidně se měnící psychogeografie Evropy navrhnout jiné ekonomické modely? A mohou se ty stát inspirací nejen pro kulturní sektor, ale také pro jiná ekonomická odvětví? 

Hosté :
Öykü Özsoy (TR), kurátorka a teoretička
Kassandras (GR), hybridní kulturní prostor
Marie Fol (NL), programová manažerka TransArtists | DutchCulture
Pavel Sterec (CZ), umělec

----

Öykü Özsoy je nezávislá kurátorka a kritička žijící v Istanbulu. Působila jako ředitelka a kurátorka projektu FULL Art Prize - první ceny pro turecké současné umělce pod 40 let. V letech 2002-2012 pracovala jako koordinátorka programu v Centru pro současné umění Platform Garanti. V letech 2005-2010 byla ředitelkou Istanbul Residency Program, kde v průběhu své působnosti realizovala víc než 120 rezidenčních pobytů a s nimi souvisejících uměleckými projektů. Jako stipendistka Mezinárodního muzejního programu Spolkové kulturní nadace v Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen kurátorovala projekt "HACK and the CITY" (2014), stejně jako výstavu "Mluvíš se mnou?" (2015). Její kurátorská praxe zkoumá otázky týkající se participace, a to zejména ve vztahu k modům produkce vědění.

Kassandras je hybridní prostor, který se nachází v nedostavěné budově v athénské čtvrti Votanikos. Je to prostor pro prolínání současných praktik a experimentu, který přímo reaguje na současnou situaci v Řecku. Kassandras usnadňuje a podporuje tvůrčí setkání mezi místními a mezinárodními kulturními producenty, podporuje výměnu dovedností a trans-disciplinární spolupráce. Kassandras založili Anne Davidian, kulturní producentka pracující na pomezí současného umění a sociálních inovací, a Matthieu Prat, zakladatel Diplomates Studio, který se ve své praxi pohybuje mezi architekturou, designem a výtvarným uměním.

Marie Fol je programovou manažerkou TransArtists v Centru pro mezinárodní spolupráci DutchCulture v Amsterodamu. TransArtists je mezinárodní platformou pro mobility umělců, která od roku 1997 poskytuje služby a odborné znalosti o rezidenčních programech, a také monitoruje a zprostředkuje další příležitosti umělecké mobility. Marie je součástí organizace od roku 2010, programovou manažerkou se stala v roce 2015. Dříve pracovala jako hlavní redaktorka TransArtists.org, a jako koordinátorka evropských projektů týkajících se mobilit umělců (ON-AIR) a udržitelnosti umění (GALA). Marie spolupracovala s kulturním informačním portálem On the Move (2011-2013) a v současné době je také součástí dozorčí rady organizace TransCultural Exchange. Marie má magisterský titul v oboru evropských studií z Freie Universität v Berlíně (Německo), její výzkum byl zaměřen na integrační politiky Evropské unie.

Pavel Sterec studoval v několika ateliérech na Akademii výtvarných umění v Praze, v současnosti je doktorandem v Ateliéru fotografie na pražské UMPRUM. V současné době je vedoucím ateliéru Intermédií na brněnské FaVU VUT. Jeho práce je založena na osobních či sociálních setkáních a situacích, které autor přetváří do konceptuálních instalací. Potkává se v nich zájem o reinterpretaci mýtických, transcendentních a kulturních odkazů a přírodních úkazů v kontextu současného uvažování, stejně jako angažovaná kritika společenského a politického statu quo. Své dílo Sterec představil na řadě výstav zejména ve středoevropském a východoevropském kontextu, účastnil se také několika prestižních rezidenčních pobytů, např. v Zamek Ujezdowski A-I-R Laboratory ve Varšavě nebo v MQ ve Vídni.