Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Slovo dalo slovo

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

12. 9. - 27. 10. 2013

Vystavující : Robert Šalanda (CZ), Dušan Zahoranský (CZ)

Galerie MeetFactory zahajuje podzimní sezónu společným výstavním projektem dvou výrazných tvůrců působících v rámci současné česko-slovenské umělecké scény, Roberta Šalandy a Dušana Zahoranského.

Kurátorka: Karina Kottová

Architekt výstavy: Jan Pfeiffer

Robert Šalanda (*1976) a Dušan Zahoranský (*1972) mají na současné české umělecké scéně jako individuální tvůrci jasné místo. Oba si vybudovali osobitý rukopis, který je v případě Zahoranského čitelný hlavně v trojrozměrných instalacích, zatímco Šalandově práci dominuje médium malby. Oběma autorům jsou ale vlastní také přesahy do dalších médií. Hlavním momentem, který byl také inspirací pro představení této dvojice umělců na společné výstavě, je jejich zájem o slova, znaky a lingvistické jevy, které oba, každý svým způsobem, posouvají do vizuálních rovin. Pohrávají si s jejich vyzněním, zvýznamňují je mnohovrstevnatými, imaginativními způsoby. 

Výstava Slovo dalo slovo je sama o sobě jakousi formou vizuální poezie přenesené do aktuálního kontextu. Oba autoři vytvořili pro výstavu nová díla, která reagují nejen na jejich současné uvažování o zmíněných tématech, ale také na daný prostor a společné diskuse vzniklé z tohoto výstavně poněkud překvapivého spojení - jedná se o první kolaborativní projekt těchto umělců. 

Texty k výstavě: Tisková zpráva
Fotografie: Vernisáž
Videa: Artyčok.tv
Recenze: Artalk.cz

Mediální partner: GoOut.cz 

Robert Šalanda Robert Šalanda se narodil v roce 1976 v Olomouci, v současnosti žije a pracuje v Praze. Ústředním zájmem jeho práce je malba, přestože se zabývá také dalšími médii jako je koláž nebo menší trojrozměrné práce. Jeho malbu charakterizuje průnik mezi organickými formami a ostrými liniemi, výrazné barevné plochy řízené abstrakcí. Z původních figurativnějších námětů se Šalanda přesouvá k plošnému vrstvení barev. Mezi inspirace pro jeho náměty se řadí prvky odvozené z typografie, abstrahovaných znaků a lingvistiky. V mnoha dílech se opakovaně objevují slova či fráze vytržené z původního kontextu, se zvláštním zřetelem na jemnou ironii. Šalandovy malby se také často vracejí k jednoduchým symbolům, které se objevují v různých vizuálních prostředích a nabývají tak dalších významů. Šalanda představil své dílo na samostatných i skupinových výstavách v Praze, Berlíně a New Yorku. Mezi jeho poslední projekty patří výstava v INI Gallery, a Galerii 207, nebo tzv. Situace v Galerii Pavilon. Od roku 2011 provozuje Robert Šalanda společně s Lukášem Machalickým galerii SPZ. Působí jako pedagog ateliéru malba na škole současného umění Scholastika. Je absolventem ateliéru prof. Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarných umění. Dušan Zahoranský Dušan Zahoranský (*1972) je umělec slovenského původu, v současnosti žijící a pracující v Praze. Zahoranský pracuje v řadě médií zahrnujících site-specific instalace, video, sochu, fotografii a jejich průniky. Tematicky se často zabývá zkreslením viděného a manipulací slov. Pracuje s lingvistickými prvky a symboly, jejichž referencí jsou často politizované či komercializované kontexty. Přestože pracuje především konceptuálním způsobem, výsledkem jsou zpravidla velkoformátové struktury propojující téma jazyka s fyzickými vlastnostmi materiálu, často kovu. Jeho sochy či instalace se v mnoha případech přibližují prostorovému textu, trojrozměrnému sdělení, které spájí slova do hmotného objektu. Vedle své umělecké praxe byl Zahoranský do začátku roku 2012 kurátorem MeetFactory. Získal několik ocenění jako je Mladý slovenský výtvarník roka 1996 a 1997, v roce 2001 byl finalistou Ceny Oskara Čepana. V posledních letech představil svou práci na samostatných i skupinových výstavách v Praze, Vídni a na Slovensku. Vyučuje umění na Univerzitě Hradec Králové.