Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Rovnostranný trojúhelník

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

23. 1. - 21. 2. 2010

Výstava tří českých umělců je zamýšlena jako do jisté míry reflexe malířského média v jeho širších souvislostech. Bude se vztahovat k stereotypům, které panují okolo výběru témat, atributů, stylů, symbolického řádu kvality a historie – v tomto případě kunsthistorie nebo kulturologie a praktických postupů a fyzických kvalit. Výstava bude rozdělena do tří sekcí. První se určitým způsobem bude dotýkat filmu s názorem, že obsahem novějšího média je médium starší, v případě filmu, román a obraz. Druhá se bude zabývat vlastností malířského média ? budování iluze, iluzivnosti. Třetí sekce si bude pohrávat s představou obrazu jako těla.
Nezávislý pozorovatel: Výstava je společnou prací Petra Krátkého, Petra Maliny a Marka Meduny. (…) Povaha práce na tomto projektu se nachází v oblasti mezi ryzí kolektivitou, kdy vše je konzultováno a vytvářeno společně a nerozdílně všemi aktéry, a individuálními prezentacemi v rámci kolektivní výstavy, které jsou jen tu a tam usměrňovány zásahy širšího konsenzu.

Hubatá ženská: Prostě v hospodě vysezená výstava tří mazalů.

Nezávislý pozorovatel: Výstava Rovnostranný trojúhelník je výstavou bez kurátora. Nikdo autory nevybral, nikdo jejich díla nepovýšil na součást vyššího celku.

Enšpígl: Někde jsem četl, že se jedná o symbol původní jednoty, kde to jen bylo…

Nezávislý pozorovatel: Výstava je zamýšlena jako do jisté míry reflexe malířského média a jeho širších souvislostí.

Hubatá ženská: Výstava bez obrazu je jako ženská bez chlapa.

Nezávislý pozorovatel: …umělci předcházejících generací už vše důkladně a vzájemně protřepali, tudíž jediné, co skutečně lze, je ponořit se do široké řeky označování za umění a prstem ukázat na tento svět a říci: on jím je, je sám sebou, skrze tyto naše úmysly, zkušenosti a dovednosti, skrze nás samotné.

Enšpígl: Teď tomu pomalu přestávám rozumět, smysl v nesmyslu, asi.

Nezávislý pozorovatel: Výstava bude pravděpodobně rozdělena do tří sekcí. 1) raz, 2) dva, 3) tři

Hubatá ženská: Tři sestry, tří místnosti, tři myšlenkové hlubiny. Tři krát tři je devět. Malá násobilka, uf.

Nezávislý pozorovatel: Výběr umělců se odehrává na poli společného média překračujíc vnitřní hranice některých okruhů pomyslné pražské scény současného umění.

Hubatá ženská: Á páni umělci naznačili, že stojí na správné straně barikády, na straně tolerance a otevřenosti, přátelé, domnívám se, že nyní to přijde, ti skromní výtečníci se nám jistě představí, ano, jak jinak…

Petr Krátký: Plní funkce rozcházející se s těmi, kterým mají sloužit. Využívám vlastností materiálů, jejichž důsledky jsou v klasickém malířství, nežádoucí.
  Jiří David: Jeho práce se dotýká minimalismu, konceptualismu, formální stránek umění, procesuality…
  Petr Vaňous: Malířský projev Petra Maliny bývá často označován za idylický. Převažují tu klidné náměty a jednoduché formy.
  Milan Salák: Stín je pro něj důležitější než to, co jej vrhá.
  Václav Magid: Ke každému ?ano? ovšem jako stín patří ?ne?. Tak se dá chápat autorský podíl Marka Meduny…

Enšpígl: Podle Lao-c vládne trojúhelník světem. Sator arepo.

Petr Vaňous: V jiné rovině je předěl sledován na samotné ploše oblohy, kde dochází k postupnému světelnému přechodu dne v noc a naopak. (…) Poslední práce naznačují jistou sebereflexi. (…) Do kontextu malby vstupuje autorovo já?. (…) Výběr je cílený.

Hubatá ženská: Kdo to je ten Vaňous, nějak si všichni začínaj odporovat, pravej čas končit. Rovnostranný trojúhelník Marek Meduna, Petr Malina, Petr Krátký vernisáž v pátek 22. 1. v 19 h
23. 1. – 21. 2. 2010