Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

SOUČASNÝ ČESKÝ VIDEOART A FILM VE VIZUÁLNÍM UMĚNÍ

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

7. 5. - 21. 1. 2016

Umělci: Karolina Breguła / Vladimíra Večeřová a Petra Lelláková / Alžběta Bačíková / Dalibor Knapp / Barbora Švehláková / Barbora Kropáčková / Pavel Jestřáb / Markéta Magidová 
Kurátorka: Markéta Jonášová


Promítání filmů Stoupenci ohně a Polévka polské umělkyně Karoliny Breguły zahajuje v MeetFactory sérii jednorázových projekcí současného českého videoartu a filmu ve vizuálním umění. Sjednocujícím motivem všech videí je zachycení určité inscenované situace, skrze níž umělci vytvářejí dialog s konkrétním reálným místem či děním.

9. července budou promítány video performance vzniklé ve spolupráci Vladimíry Večeřové a Petry Lellákové s názvem Nemůžeš, navazující na starší cyklus prací s titulem Můžeš. Umělkyně svá videa situují do krajiny, která jim slouží jako inspirace a zároveň rámec pro vzájemnou interakci. Z reálných postav se ve vzniklých obrazech stávají postavy fantaskní, které svou činností vytvářejí často groteskní sounáležitost těl a krajiny. Petra Lelláková je studentkou a Vladimíra Večeřová absolventkou ateliéru Nových médií II. na pražské Akademii výtvarných umění.

6. srpna bude promítán film Alžběty Bačíkové  Talk & Twerk, ve kterém jsou konfrontovány dvě zdánlivě odlišné formy veřejné sebeprezentace, a to sebeprezentace rétorická a erotická. Profesionální tanečnice twerku a lektorka rétoriky se potkávají před kamerou, aby skrze vzájemnou výuku svých dovedností nacházely spojení mezi na první pohled velmi různými druhy umění. Alžběta Bačíková je absolventkou Fakulty výtvarných umění v Brně, kde studovala v ateliéru Malířství II.

3. září uvedeme film Dalibora Knappa  The Set. Ústředním motivem filmu je pohyb – nejprve pohyb postavy, o které je vyprávěno, posléze pohyb kamery a následně i pohyb samotné scény. Nejde však o pohyb přímočarý, ale i zpětný, který nutí diváka viděné neustále přehodnocovat a s tím přehodnocovat i samotnou možnost filmového zachycování skutečnosti. Dalibor Knapp je absolventem Teorie kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a studentem Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU.

24. září bude představeno video Barbory Švehlákové s názvem K tekutosti klienta. Video je vizuální esejí, která vychází z kritické reflexe tréninkové metody označované jako Symbolické modelování a užívané ke zvyšování efektivity práce korporátních zaměstnanců. Symbolické modelování má původ v terapeutické metodě „čistého jazyka“, která spočívá v pokládání přesné struktury otázek vyplňovaných frázemi užívanými klientem. Video je založené na přepisu rozhovoru, který užívá metodu čistého jazyka, a zároveň je tento rozhovor konfrontován s prázdnými obrazovými  metaforami z internetových databank. Barbora Švehláková je studentkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

21. října představíme video Barbory Kropáčkové s titulem Buďte stateční. Barbora se prostřednictvím intenzivních obrazových vzpomínek navrací do nezměněného prostředí dětské ozdravovny, a ukazuje, jak prostředí ozdravovny a jeho řád formoval zkušenosti několika generací dětí pobývajících v podobném typu zařízení. Barbora Kropáčková studuje v ateliéru Interaktivních médií Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

18. listopadu bude promítána série videí Pavla Jestřába s názvem Křik kohouta, natočená během umělcova pobytu v Thajsku. Námětem videí jsou cesty folklórních souborů do cizích zemí za účelem představení slovácké lidové kultury. Pavel Jestřáb, pyšně oděný do slováckého národní kroje, přenáší do různých, převážně posvátných míst thajské kultury náznaky tradičních rituálů prováděných na slovácké vsi během roku – jsme svědky mše v budhistickém chrámu či jízdy na koni na pláži pod Opičím kopcem. Videa jsou součástí diplomové práce Pavla Jestřába, obhajované v ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

21. ledna 2016 bude promítán závěrečný film Překlapy a přehmaty, natočený Markétou Magidovou v kancelářské budově bývalých elektrických podniků. Ústřední postavou filmu je tanečnice, jež znázorňuje tři různé typy žen hlásící se na pracovní pohovor. Každá žena má svou vlastní stylistiku, oblečení i pohybové mechanismy. Stres způsobený vypjatou situací postupně narůstá a promítá se do pohybů tanečnice. Přehmaty, přešlapy, pády a další pohyby vymykající se kontrole jsou zde spojené se slovním komentářem, který přeříkává textové materiály spojené s výběrovým řízením. Ty však obsahují překlepy, které zpochybňují emoční vypjatost celé situace a podrývají závažnost a závaznost celého řízení. Markéta Magidová je absolventkou ateliéru Videa na Fakultě výtvarného umění vysokého učení technického a Teorie a dějin designu na  Vysoké škole uměleckoprůmyslové.