Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Spiritualities: Three Contemporary Portrayals  of Transcendence and Beliefs

25. 5. - 16. 8. 2020 13:00 - 20:00

ONLINE KATALOG >>>

 


V rámci dlouhodobého projektu Jiné poznání si pokládáme obecnou otázku: Jakými jinými způsoby poznáváme svět, používáme-li jiné „nástroje" než rozum? Víra je jedním ze základních prostředků poznání, a přitom se striktní racionalitě vymyká. Výstava Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs se zaměřuje na téma víry především s ohledem na duchovní prožitek – jeho individuální i kolektivní charakter. Zároveň tvoří pomyslný prolog celého výstavního cyklu Jiné poznání, protože se v druhém plánu dotýká i témat, která budou rozpracovaná v následujících výstavách (např. rituál, magie, drogy nebo virtuální realita).

Téma spirituality nabízí nepochybně nespočetné množství interpretací, na výstavě však bude uchopeno prostřednictvím radikální redukce a schematizace: představena budou pouze tři díla, která pojímají víru a duchovní prožitek z odlišných a přesto propojených perspektiv.

Rozsáhlý projekt Híbridos francouzské umělecké dvojice Priscilly Telmon a Vincenta Moona vychází z jejich dlouhodobého výzkumu zaměřeného na různé náboženské proudy v Brazílii. V tomto kontextu se mísí animistické tradice s křesťanstvím a vznikají zcela jedinečné podoby rituálu a liturgie. Projekt Híbridos má na jedné straně etnografický charakter, především je však strhujícím exkurzem do neuvěřitelně pestré mozaiky brazilské spirituality propojující západní a domorodé tradice.

Snímek Night Soil: Fake Paradise od nizozemské umělkyně Melanie Bonajo je součástí trilogie, která byla představena mj. na Manifestě 2018 v Palermu. Fake Paradise je částečně dokumentárním zachycením dnešní globalizované „new-age“ spirituality a hledání moderního člověka, jenž usiluje o autentický zážitek a znovunalezení smyslu života. Významnou roli v tomto procesu z perspektivy díla Fake Paradise hrají psychoaktivní drogy, sexualita a návrat k přírodě. Melanie Bonajo přitom akcentuje hodnoty feminismu a ekologie.

Posledním vystaveným dílem bude nově vznikající audiovizuální instalace Jakuba Jansy, který se již v minulosti věnoval tématu kultu, (duchovních) vůdců a uzavřených společenských skupin. Jeho nový projekt se ve fiktivním prostředí digitálního rituálu zaměřuje na duchovní prožitky z perspektivy současné situace plné nejistoty, která si v mnoha ohledech žádá návrat nohama na zem.

Tři atmosféricky pojaté videoinstalace s odlišným emocionálním účinkem budou zasazeny do velkorysé architektury, která návštěvníkům umožní trochu jiný prožitek z Galerie MeetFactory.


Spiritualities: Three Contemporary Portrayals  of Transcendence and Beliefs
vystavující: Melanie Bonajo (NL), Jakub Jansa (CZ), Priscilla Telmon & Vincent Moon (FR)
kurátorka: Tereza Jindrová 
architektonická koncepce: Jakub Červenka, Tereza Jindrová 
produkce: Jan Vítek 
video: Jan Vidlička 

foto z instalace Studio Flusser  UMA audioguide rozhovor s kurátorkou Terezou Jindrovou 

Tisková zpráva 
Kurátorský text 

vstup zdarma 


otevírací doba: 13:00–20:00

Bezbariérový vstup do galerie možný - nejlépe po předchozí domluvě na sales@meetfactory.cz, případně na telefonu  +420 251 551 796 (pondělí - pátek, 10:00–17:00)    
---  

Melanie Bonajo (*1978) zkoumá paradoxy neoddělitelně spjaté s myšlenkami pohodlí, se silným smyslem pro komunitu, rovnost, a politiku těla. Prostřednictvím svých videí, performancí, fotografií a instalací studuje témata související s tím, jak technologický pokrok a požitky spojené s komoditami vedou ke zvýšenému pocitu odcizení a odnímají jednotlivcům pocit sounáležitosti. Bonajo zaujatá pojmy božského zkoumá duchovní prázdnotu své generace, změny ve vztahu člověka k přírodě a snaží se pochopit existenciální otázky ve vztahu ke kategoriím jako domov či gender.
Bonajo studovala na Gerrit Rietveld Academy a absolvovala rezidenční pobyty v Rijksakademie voor Beeldende Kunst v Amsterodamu (2009-10) a v ISCP v New Yorku (2014). Byla nominována na cenu Amsterdamprijs voor de Kunst 2018 a na prestižní Nam June Paik Award 2018. Nedávno její dílo získala Frac (Regionální sbírka současného umění) v Ile-de-France.
Melanie Bonajo vystavovala např. v Palais de Tokyo, Paříž (2019), Trienále v Guangzhou (2018-2019) v Číně, samostatnou výstavu (2019, Progress vs. Sunsets) měla v Kunsthalle Lingen, ‘Creatures Made to Measure. Animals and Contemporary Design’ v Museu Designu v Ghentu (2019). Trilogie Night Soil byla k vidění na Manifestě 12 v Palermu (2018), na Mezinárodním bienále současného umění v Rize, kde kurátorkou její výstavy byla Katerina Gregos (2018), v Kunstsaele Berlin (2018) a ‚Anima Mundi‘ v Museum Boijmans van Beuningen v Rotterdamu.

Jakub Jansa (*1989) se dlouhodobě zabývá zkoumáním archetypálních jevů a hledáním vztahů mezi světem volně vznikajícím a uměle vytvářeným. Ve své práci kombinuje různá media (video, performance, instalace) a s jejich využitím buduje komplexní environmenty. Tím, že nenabízí jednoznačné závěry, vtahuje diváka do hracího pole. Za svými projekty Jansa jako autor nemizí a naopak s vědomou nadsázkou vstupuje do popředí, když se stává ústřední postavou v motivačních seberozvojových videích Spiritual Fitness (2016-17) či průvodcem po Klubu Příležitostí (Club of Opportunities, od 2017). Jeho práce je často zasazena do světa hlasatelů pokroku a zvyšování efektivity, kde se permanentní revoluce stala každodenní nutností.
Je absolventem ateliéru Supermédií pražské UMPRUM, pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka. Absolvoval stáž v New Yorku (Five-Eleven), rezidenční pobyt ve Švýcarsku (Watch Out, Engstligenalp) a Francii (Ceaac, Strasbourg). Pro české centrum v NY vytvořil sérii výstav Name of the project is project itself. Vystavuje pravidelně v Česku i v zahraničí.

Priscilla Telmon & Vincent Moon jsou spolupracující dvojicí multidisciplinárních umělců, kteří působí jako nezávislí filmoví tvůrci a výzkumníci v oblasti zvuku. Společně vytvářejí etnografické experimentální filmy a hudební nahrávky, věnují se tvůrčí režii a kurátorství.
Priscilla Telmon je vizuální umělkyně, režisérka, fotografka a spisovatelka, členka Společnosti francouzských badatelů. Od roku 1999 se věnuje dlouhým cestám za historií a dobrodružstvím, aby uctila tradiční moudrost a mysteria navštívených kultur. Z její vášně pro zkoumání starých kultur vzešly filmy, reportáže a knihy, práce v mezinárodním tisku, v televizi a v muzejních institucích. Priscilla se přihlásila do expedic k posledním nomádům, za posvátnými rituály a šamanismem.
Vincent Moon byl hlavním režisérem projektu „Take Away Shows“ pro La Blogothèque. Tento online projekt hudebních filmů o indie-rockových kapelách a dalších slavných hudebnících, jako jsou R.E.M., Tom Jones nebo Arcade Fire, revolučně změnil pojem hudebního videa a způsob natáčení hudebních pořadů po celém světě.