Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

The New Dictionary of Old Ideas zrušeno / cancelled

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas The New Dictionary of Old Ideas

21. 2. - 27. 3. 2020 13:00 - 20:00
20. 2. 19:00

Milí fanoušci,
vzhledem k usnesení vlády, které reaguje na pandemii vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací, a vyhlášení nouzového stavu po dobu 30 dnů, musíme přistoupit k uzavření výstavy, stejně tak se nebude konat doprovodný program.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Přejeme všem pevné zdraví a co nejklidnější mysl.

 

Projekt The New Dictionary of Old Ideas přináší obsáhlý pohled na fenomén střední Evropy, který zkoumá prostřednictvím aktuálních politických témat, historických a geografických faktů a děl vizuální kultury tohoto regionu. Kromě dalších konceptů odkazuje projekt k Paradoxu identity a k definičnímu problému střední Evropy, který se dotazuje po její podstatě – jde o „fakt, utopii, myšlenkový koncept, nebo pouhou chiméru?“

Právě tato definiční otázka se stala východiskem výstavy nesoucí stejný název jako projekt - The New Dictionary of Old Ideas. Výstava vzhledem ke svému širšímu zaměření sdružuje umělce sídlící v České republice, Gruzii, Polsku a Španělsku. Výstava pojímá stále se měnící představy o regionu střední Evropy spjaté nejen s fyzickým místem, ale také jako výsledek sociopolitických, ekonomických a kulturních faktorů. Proto tato definice střední Evropy také obvykle vyvolávala spory a vytvářela dichotomické protiklady (například centrum vs. periferie) a připisovala více výhod a pozornosti určitým zemím oproti jiným a často tak vytvářela další propasti.

Střední Evropu lze také vnímat jako myšlenku, metaforu spojení domnělého západu a východu. Tento kontakt by však neměl být spatřován jako absolutně platný, ale ve vztahu se specifiky jednotlivých kontextů. Je také třeba vzít v potaz historické a globální procesy či stávající spojnice mezi geografickými místy a idejemi, protože právě ty do velké míry přispívají k utváření názorů a přesvědčení, která se s tímto konceptem pojí.

Jak je potom možné definovat střed, když se aspekty vymykající se lokalizaci proplétají a jejich hranice a definice nepředstavují fixní celky, ale jsou spíše fluidní? Výstava tyto otázky zkoumá i prostřednictvím témat zásadních pro řadu evropských i mimoevropských zemí, jako je problém útlaku, rozdělení moci a zdrojů, ztráta perspektivy či historická rekonstrukce. 

Projekt je prostorem prolínání různých metod uměleckého zkoumání sociopolitických otázek. Jednotlivá díla reflektují vnímání světa jako něčeho blízkého i vzdáleného, a možnosti (pře)definování tohoto vnímání prostřednictvím pohybu, času nebo různých dogmat. Produkce dominantních obrazů a narativů v Evropě legitimizovala nové formy pronásledování menšin a neprivilegovaných skupin, a to jak v rámci jejího území, tak i za jejími hranicemi. V důsledku toho vznikla kolektivní fantazie nenávisti vůči těm “odlišným”, kteří neodpovídají normativním představám.

Opakované použití represivních metod spjatých s totalitní historií střední a východní Evropy lze vidět i v rámci kapitalistických systémů, po kterých kdysi mnozí toužili a považovali je za utopické. Dnes lze polarizaci společností a násilí vidět opět v podobě hranic, které se mění a vyrůstají okolo nebo dokonce uvnitř určitých oblastí. Představená díla dále zkoumají různé příklady ekonomických vztahů a jejich současné výsledky, jejichž přínos se zdá pouze jednostranný. Sdílení pojímaných idejí a kontextů, domnělých i skutečných, fyzických i společenských může pomoci naznačit, co se v dnešním světě opakuje a co je nové, stejně jako to, co by se mohlo měnit.

Výstava vytváří prostor obsahující komplexní síť definic. Každé zahrnuté dílo zkoumá určitá témata a otevírá možnosti k porozumění novým významům, které se mohou objevit také v průběhu vytváření jejich rozličných spojení. Tyto nové definice představují neprobádaný slovník, který sám sebe umožňuje neustále aktualizovat.

 

Umělci: Erick Beltrán, Verónica Lahitte, Elena Lavellés, Irmina Rusicka, Adéla Součková, Katharina Stadler, Sandro Sulaberidze, Nino Zirakashvili, Jiří Žák
Kurátoři: Data Chigholashvili a Alba Folgado
Autoři projektu: Lucia Kvočáková, Piotr Sikora 
Architekt výstavy: Lukáš Machalický
Vernisáž: 20. 2. 2019 

Tisková zpráva 
Fotografie z vernisáže (Libor Galia), fotografie instalace (Katarína Hudačinová) 
video Jan Vidlička 

Doprovodný program:
22. 2., 14:00 komentovaná prohlídka s Data Chigholashvili a Alba Folgado (v anglickém jazyce)
4. 3., 18:00 komentovaná prohlídka s vystavujícím umělcem Jiří Žákem 
17. 3. komentovaná prohlídka s Luciou Kvočákovou a vystavující umělkyní Adélou Součkovou 

26. 3. křest knihy projektu 

 

Výstava se po 27. 3. přesouvá do TRAFO Center for Contemporary Art (Štětín) (9. 4.–17. 5.) a následně do CentroCentro (Madrid) a Státního muzea hedvábí v Tbilisi. 

The New Dictionary of Old Ideas je spolufinancován programem Evropské unie Kreaivní Evropa. Organizátoři projektu jsou MeetFactory / Praha (CZ) ve spolupráci s TRAFO Center for Contemporary Art / Szczecin (PL), hablarenarte / Madrid (ES), a Státní muzeum hedvábí v Tbilisi (GE). 

Vstup zdarma 

Otevírací doba: 
pondělí–neděle 13:00–20:00