Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Szabolcs KissPál: Od falešných hor až k víře

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory

3. 3. - 26. 5. 2017

Výstava Universal Hospitality 2 je pokračováním výstavy Universal Hospitality prezentované v rámci Vídeňského festivalu 2016.   

V rámci skupinové výstavy Universal Hospitality 2 vystavuje v Galerii Kostka své dílo maďarský umělec Szabolcs KissPál. 
Projekt Szabolcse KissPála je průzkumem nedávného vývoje maďarské státní politiky, který se skládá ze dvou fiktivních videí (Láskyplná geografie a Vzestup padlého peří) a imaginárního uspořádání muzea (Zápisky ze strže). 
Jednotlivé prvky instalace vytvářejí propojení v rámci obecného historického a kulturního rámce s jeho třemi hlavními aspekty politické filozofie, která působí coby ideologický základ pro vytvoření neoliberálního státu. Prvním je symbolika "etnické krajiny" a politické geografie, druhým romantické dějepisectví národních mýtů o původu a třetím turanismus coby znovu se objevující forma politického náboženství. 


Umělci: 
FUTURA
Tomáš Rafa, Pavel Sterec, Michal Moravčík, Csaba Nemes, Lörinc Borsos, Gülsün Karamustafa, Anca Benera / Arnold Estefan, Selda Asal, Dante Buu, Ferenc Gróf, Yevgeniy Fiks, Damian Le Bas, András Cséfalvay 

Galerie MeetFactory
Société Réaliste, Oliver Ressler, Anca Benera / Arnold Estefan, Victor López Gonzáles, G.R.A.M., Halil Altindere, Rafani, Marina Naprushkina, Hito Steyerl, Martin Krenn, Núria Güell, Artur Zmijewski

Galerie Kostka

Szabolcs KissPál

Kurátoři
: Edit András, Birgit Lurz, Ilona Németh, Wolfgang Schlag

Výstava probíhá ve spolupráci s Centrum současného umění Futura

Společná výstava v Galerii MeetFactory, v galeriích Kostka a Futura je upravenou a aktualizovanou verzí výstavy Universal Hospitality (AltePost, Vienna, 2016), uspořádané v rámci Into the City v programu Wiener Festwochen. Výstava ve Vídni se zaměřovala na téma migrace v politické situaci tehdejší doby. 

Pražské výstavy čelí o pouhý rok později mnohem více zdevastované krajině politického zmatku po brexitu, pokusu o převrat v Istanbulu a atmosféře odvety.  Populismus se stává běžným i v rozvinutých zemích, Evropská unie se rozpadá; ohrožena brexitem, agendou ultrapravicových stran v západních zemích a východoevropským nacionalismem a korupcí. Demontáž prvků demokracie, autoritářství a posilování státní kontroly se objevují i ve státech zaoceánských. 

Název výstavy je odkazem na humanistické myšlenky osvícenství a rozvíjí Kantovu ideu kosmopolitismu – světoobčanství. Záměrem výstavy je oslovit inherentní paradox - pohostinnosti ale v rámci národního státu, tím, že analyzuje struktury nacionalismu a populismu. Zároveň se snaží udržet při životě potřebu, i kdyby pouze symbolicky, „absolutní pohostinnosti“ – řečeno slovy Jacquese Derridy – abychom dokázali předjímat lepší řešení společného žití s „cizincem“. Derridova interpretace Kanta a jeho pojmu absolutní nebo radikální pohostinnosti (anglicky ‚hospitability‘) nabízí alternativní východisko z jejího vnitřního paradoxu, a bezpodmínečně ji rozšiřuje na všechny lidské bytosti, včetně naprostých cizinců. Nasměrováním pozornosti na sdílenou etymologii anglického výrazu s jeho protikladem, nepřátelstvím (anglicky ‚hostility‘) nás výstava konfrontuje s realitou existující pohostinnosti, která je omezená a ovládaná institucemi ostrahy hranic, policejní a státní kontroly exkluze a inkluze. 

Společensky angažovaní umělci nahlížejí za Potěmkinovy kulisy a hledají vzájemné souvislosti a hnací impulsy za prohlubující se sestupnou sociální spirálou. Výstava má za cíl stimulovat hlubší porozumění mechanismům na pozadí těchto změn, a snaží se podněcovat k dalším sociálním pohybům. Vedle kritického postoje se rovněž snaží posilovat otevřený odpor. Namísto předkládání nezávazné zábavy nabízí výstava jistý druh vizuální analýzy složitých společenských procesů v neklidných časech. I když se výstavy zaměřují hlavně na Evropu a částečně na Střední Východ – Sýrii a Turecko (G.R.A.M., Oliver Ressler, Halil Altindere), nabízejí též náhled na bezprostřední témata v celosvětovém měřítku (Victor Lopez Gonzales, Anca Benera a Arnolf Estefan). 

Vernisáž výstavy proběhne dne 3. 3. na dvou místech: v 18:00 bude v Centrum současného umění Futura zahájena performancí Dante Buua The Winner Takes It All / Vítěz bere vše. 
Následně se vernisáž přesune do MeetFactory, kde ve 21:00 proběhne performance Univerzální Hymna Ference Grófa /Société Réaliste/

---------

Fotografie v tiskové kvalitě naleznete zde

---------

Komentovaná prohlídka proběhne v pondělí 17. 4. od 19:00 v rámci akce KineDok v MeetFactory. 


Více info:  
  
www.meetfactory.cz/en
www.facebook.com/MeetFactory 
www.futuraproject.cz/en 
www.facebook.com/FUTURA-102230849238