Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Arthur Poutignat

V roce 2010 graduoval Arthur Poutignat jako vizuální umělec na Vysoké škole umění v Porýní HEAR (Haute école des arts du Rhin HEAR) ve Štrasburku a v roce 2016 na CFPI (školení pro intervenční umělce v institucích). Arthur Poutignat žije a pracuje ve Štrasburku. Je zakládajícím členem La Semencerie, prostoru spravovaného umělci ve Štrasburku od roku 2008. Je iniciátorem a uměleckým ředitelem umělecké performance INACT a intermediálního festivalu, který se koná ve Štrasburku od roku 2011. V roce 2015 se stal spolu-iniciátorem a hlavním partnerem projektu KINACT, mezinárodního setkání umělců Kinshasa (Demokratická republika Kongo), ve spolupráci s Eza Possibles, kolektivem konžských umělců.

V jeho práci je ústřední problematika vnímání. Z pohledu diváka, konstrukce prostoru, jeho degradace (anamorfóza, metamorfóza, singulární perspektivy) jsou prostředky, které umožní nové vizuální uspořádání, jež vede ke zpochybnění tradičních orientačních bodů. Nejednoznačnost a zvláštnost jsou prostředky tohoto nového zkoumání, zpochybňující společné reference a obecně přijímané rozdíly mezi obsahem, povrchem a vzorem. S využitím paradoxu, převrácení nebo rozporu jej jeho přístup vede k produkci objektů, instalací a zařízení, které rozptylují vnímání diváka, nabízejí zvláštní představu, jakýsi imaginární svět, který přivádí materiální do krize. Stíny a prostorové nejednoznačnosti vytvářejí pochybnosti, zdůrazňují je a dovolují mu odhalit protiklady a opozice, které jsou základem našeho chápání světa.

http://www.arthurpoutignat.fr/wordpress/