Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Elia Nurvista

Partneři
Elia Nurvista Elia Nurvista Elia Nurvista

Elia Nurvista se v rámci vlastního mezioborového přístupu zabývá širokou škálou uměleckých médií. Zaměřuje se především na diskurz jídla, v rámci něhož si klade za cíl analyzovat mocenské, společenské a hospodářské nerovnosti ve světě. S využitím médií, mezi něž se řadí workshopy, studijní skupiny, publikace, site-specific performance, videa a umělecké instalace, rozebírá společenské implikace systému jídla, čímž se kriticky vyjadřuje k obšírnějším problémům, jako jsou ekologie, gender, společenská třída nebo geopolitika.

V roce 2015 se spolu s kolegy z jiných oborů zasloužila o založení studijní skupiny zaměřené na jídlo nazvané Bakudapan, které funguje na základě vzájemného členského doplňování a sounáležitosti. Ve spolupráci s tímto uskupením uskutečnila Nurvista studii křížových odkazů zaměřenou na jídlo v socio-politicko-kulturním kontextu. Vedle toho je také Elia součástí solidární platformy Struggles for Sovereignty: Land, Water, Farming, Food. Ta se pokouší vybudovat dlouhotrvající solidaritu mezi různými skupinami v Indonésii a jinde, jež bojují za právo na sebeurčení díky nejzákladnějším zdrojům, co naše těla i kolektivní orgány potřebují.

Zúčastnila se bezpočtu výstav, a to mimo jiné 15. šardžského bienále ve Spojených arabských emirátech (2023), Dháckého uměleckého summitu v Bangladéši (2020), Karáčského bienále v Pákistánu (2019) a 9. asijsko-pacifického trienále moderního umění v brisbaneské Galerii umění Queenslandu v Austrálii (2018). V roce 2017 obdržela za sociální uměleckou praxi nominaci na ocenění Visible. Byla kurátorkou výstav jako 6. rovníkové bienále v Jogdžakartě: Indonésie s Oceánií (2021) a spolu s kolektivem Transient také ADAM LAB v Tchajpejském centru umění performance (2020). Žije a pracuje v indonéské Jogdžakartě.


Vzdělání:
Bakalářem výtvarných umění v oboru Vizuální umění se stala v roce 2010 na Indonéském institutu umění v Jogdžakartě. Dále pak pokračovala v roce 2022 jako akademická výzkumnice na Post-akademickém institutu Jana van Eycka a v roce 2023 na Nantském institutu pokročilých studií.


Datum rezidence: 7. 7. 2023–30. 9. 2023