Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Irina Birger

Irina Birger pochází z Moskvy, absolvovala střední školu v Serbii a následně studovala na Akademii výtvarných umění a designu Becalel v Jeruzalémě a na Sandbergském institutu v Amsterdamu.

Její tvorba je zastoupena v řadě sbírek současného umění po celém světě a byla prezentována na řadě výstav v Izraeli, New Yorku, Berlíně, Amsterdamu aj.

Ve východní Evropě, kde jsem vyrostla, byla výuka výrazně orientovaná k médiu kresby. Toto téma mě i nadále zajímá, a to ve smyslu tázání se, zda je kresba opravdu tak podstatnou, zda je člověk schopný analyzovat a zachytit svět kolem sebe s takovou přesností i v případě, že neprošel touto kresebnou průpravou.

Má tvorba přechází přes média fotografie, instalace, experimentálního videa, až po sociální projekty. Tyto rozdílné techniky se snažím propojovat technikou kresby, kterou začleňuji a propojuji s těmito médii. Postupem času se tedy i přes jiná média stéle více zaměřuji na kresbu jako takovou. Přehodnocuji svůj výchozí bod v současném umění a ve společnosti obecně a pokouším se opětovně najít mou pozici v umění i okolním světě.

Věřím, že celý svět je organizovaný systém, kde má každý určené místo a roli, tak jako abstraktní figura/bod/linie má své schéma/vzorek/šablonu. Každá z mých kreseb je mým vesmírem v celém svém pořádku a se svými pravidly. Stejně tak se snažím dívat na perfektní kompozici mé práce. Snažím se najít balanc mezi liniemi, barvami a body a toto dále aplikovat na mou pozici ve společnosti. Snažím se najít mé místo ve společnosti stejným způsobem, jakým umisťuji univerzální prvky v mé tvorbě.  

Mé kresby vznikají velmi často zcela intuitivně, což umožňuje alespoň částečně omezit vliv mého vědomí na práci, která vzniká, a tím obohacují nejen okolí, ale i mě samotnou a umožňují mi další posun. Vizuální jazyk mé práce je inspirován narážkami abstraktních vědeckých modelů, stejně tak pop-kulturními prvky, předměty každodenní potřeby a osobními ikonami, které jsou vystaveny, izolovány a uspořádány tak, aby nové souvislosti a vztahy mezi nimi byly viditelnější než původní objekty samotné.  

Irina Birger

Foto: Marcel van der Vlugt