Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Iris Touliatou

Iris Touliatou (narozena 1981 v Athénách /Řecko/) žije a pracuje mezi Paříží, Francií a Berlínem. V roce 2008 absolvovala Národní vysokou školu krásných umění v Paříži, v letošním roce se účastní tříměsíčního programu UNESCO-Aschberg, který zajišťuje mladým umělcům tvořit v zahraničí a v roce 2012 získala cenu Budoucnost Evropy, která je určena taktéž mladým umělcům.

Poměrně nedávno byla také její tvorba prezentována na řadě samostatných výstav: v muzeu umění v Lipsku, v Tokijském paláci v Paříži, V Řeckém národním divadle a v berlínské galerii Duve. Dále vystavovala s řadou uměleckých skupin ve výstavních prostorech, jakými jsou galerie Pedro Cera v Lisabonu, Fondation Ricard v Paříži, MOT International v Londýně (2011) a v Národním muzeu současného umění v Athénách.

Iris Touliatou se ve své tvorbě zabývá zkoumáním rozhraní a prolínání historie s reprezentací, se zaměřením na politiku a formu.

Podklady čerpá z celé řady historických pramenů: kina, moderní architektury, dějin umění, divadla, designu a literatury. Celý výzkum zaměřuje převážně na komplexní soubor postupů, a to ve vztahu k modernismu a jeho hlavním tvůrcům, při užívání řady médií k jeho realizaci.  Těmito médii jsou například: sochy, koláže, tisk, psaní scénářů, performativní přednášky atd. Pod touto různorodostí forem projevu umělkyně reflektuje jednotnou touhu po tvorbě nových příběhů, ve kterých jednotlivé materiály společně korespondují a vytváří tak samostatný komunikační celek, jenž vypovídá sám o sobě, o uměleckém, společenském a sociálním kontextu své doby a vyzdvihuje i postupy umělecké tvorby vlastního vzniku.

http://iristouliatou.com/