Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Ivana Momčilović

O umělkyni:

Ivana Momčilović je dramaturgyně, básnířka, badatelka, překladatelka a redaktorka sídlící v Bruselu. Vystudovala Akademii dramatického umění v jugoslávském Bělehradě (1986-1991). Její práce se zaměřuje na odsunutí filozofie a umění v různých sférách každodenního života (spoluzakladatelka Kulturního výboru pro 13 pověřených pracovníků ocelárny Clabecq a Renault Belgium v roce 2000; Kulturní komise pro Pohyb neregistrovaných přistěhovalců, Belgie; umělecká podpora projektu Univerzální velvyslanectví, obsazení bývalého velvyslanectví Somálska v Bruselu nezdokumentovanými přistěhovalci).

Zkoumá vztah mezi fikcí a ideologií, tím, jak funguje jev (divadelního) odcizení (Verfremdungseffekt) v současné politice, zaměřuje se na rozbor vztahů mezi (estetickým) vzděláním, uměním, politikou (vědomosti / institucionální vzdělání) a kolektivními formami lidského myšlení.

Je zakladatelkou Emigrative Art Collective (Belgie, založeno na Festivalu Louvain la Neuve, Belgie, 1993 a později expanduje do Antverp a Lucemburku, Kulturfabriku, Esche sur Alzette, Capitale Culturelle de l'Europe 1995), který se věnuje jugoslávským a ne jugoslávským umělcům, kteří se vyhranili proti jugoslávské válce. Založila také Edicija Jugoslavija (2009), samizdat, který se zaměřuje na teorii a poetiku emancipace a rovnosti a publikuje práce současných teoretiků, filozofů a jugoslávských surrealistů.

Spolupřekládala knihu Of an Obscure Disaster od Alaina Badiouho, publikovanou Janem Van Eyckem, Academie v Maastrichtu (2009), a také další knihy Alaina Badiouho a Jacquese Rancièra v srbsko-chorvatštině (2009-2016).

Iniciovala řadu filozofických přednášek pod názvem In the fold of the present (V záhybu současnosti) za účasti francouzských filosofů Alaina Badiou, Jacquesa Rancièra, Natachy Michel, Bernarda Stieglera (2007/2008), počínaje Teoretickými předehrami a fugy v Paláci výtvarných umění (Palais des Beaux-Arts) v Bruselu a mnoha dalšími experimentálními formami sdílení vědomostí (včetně „Fiction of Memory (Fikce paměti) - projektu organizovaném na Svobodné univerzitě v Bruselu 2011/2012 ve spolupráci s Katedrou historie a politické vědy).

Učila kurzy (experimentální estetické výchovy) na několika akademiích výtvarného umění a na státních vzdělávacích institucích (Svobodná univerzita, Brusel; Akademie výtvarných umění, Brusel a Helsinky;, na řadě veřejných škol v Belgii, na odlehlém ostrově Vis v Chorvatsku a v uprchlických kempech v Srbsku a Belgii).

Od roku 2015 prostřednictvím umělecké praxe (současný tanec, koláže) pracuje jako součást Phd in One Night on the alphabetization / Phd v alfabetizaci za jednu noc (cizí jazyk) uprchlíků (Belgie, Srbsko). Nejaktuálnější práce: The Music Movement research for One Book / Výzkum hudebního hnutí pro jednu knihu (La Bellone, březen 2017), večer věnovaný Modern Times / Moderní době, knize Jacquese Rancièra, kterou spolu publikovala Edicija Jugoslavija (březen 2017, eng) a chystaný film Poems from which we learned (Básně, ze kterých jsme se poučili), praktický archiv Phd in One Night (PhD za jednu noc) výzkumů, včetně setkání Kuva a Hiap (červen 2016).

Mezi její současné práce (výběr) patří Phd in One Night / PhD za jednu noc - vzdělávání prostřednictvím estetiky (od roku 2007), Interruption (Přerušení) - výzkum vyrušování ve veřejném prostoru (2013) a On Uncertain Knowledge and Revolution (O nejistých znalostech a revoluci) (kniha se připravuje).

https://www.hiap.fi/indisciplinary-symphonies-and-poetry-for-learning/

Profile Photo Credit: Manuella de Tervarent

Termín rezidence 1. 10. 2019 - 31. 10. 2019