Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Johannes Porsch

Partneři
Johannes PorschJohannes Porsch

O umělci:

Johannes Porsch v rámci své umělecké činnosti zkoumá formáty „výstavy“ a „publikace“ jako postmediálním uspořádáním současného umění. Zkoumá mnemotechnické aspekty reciprocity vystavování a rozšiřování s ohledem na současné vizuální průmysly a jejich pozornost - a na symbolické ekonomie. Celek „výstavy-publikace“ vskutku výrazně manifestuje tyto současné podmínky a problematiku semiokapitalismu. Metodologicky jeho přístup odkazuje k postupům postminimalistického a postkonceptuálního umění, nebo přesněji k institucionální kritice a performativním konceptům subjektivity.

Postmediální spojení „výstavy“ a „publikace“ ukazuje na praxi v rámci žánru instalačního umění. Strategické ohýbání designu funguje jako koncepční rámec jeho umělecké praxe: jestliže design plodí a vyvolává sociální podmínky tím, že půjčuje programově specifické hmotné vlastnosti - význam – objektům, prostorům, jazyku, pak design také slibuje se vizuálně a srozumitelně přizpůsobit těmto sociálním podmínkám a následně i vlivu inherentních podmínek moci na vlastní postupy/činitele a naopak. Přeměnou designu na estetickou operaci se problematizuje a genealogicky čte svět, ve kterém žijeme skrze významné stopy jeho produkce. Sedimenty takového čtení vytvářejí archivní vrstvy a tedy se i chovají jako mnemotechnický nástroj.

Rezidence je podpořena Bundeskanzleramt Österreich  a Rakouským kulturním forem.