Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Josephine Pryde, Michel Wagenschütz, Paul Niedermayer & students UdK Berlin

Partneři
Josephine Pryde, Michel Wagenschütz, Paul Niedermayer & students UdK Berlin Josephine Pryde, Michel Wagenschütz, Paul Niedermayer & students UdK Berlin Josephine Pryde, Michel Wagenschütz, Paul Niedermayer & students UdK Berlin
Na pozvání Edith Jeřábkové a Dominika Langa přijeli studenti UdK Berlín do Prahy, aby společně se studenty UMPRUM a pod vedením umělkyně, učitelky a výherkyně Turner Prize Josephine Pryde se zúčastnili workshopu Land Art, Common Land. Jako host se ke skupině v Praze přidává Richard Parry, umělec z Londýna. Studenti společně participují na projektu na téma „Land Art.“ Nejprve se v květnu zúčastní workshopu v Praze, později budou společně vytvářet a produkovat knihu. Workshop je součástí Rezidenčního programu MeetFactory.  

Land Art, Common Land
The law locks up the man or woman
Who steals the goose from off the common,
But lets the greater villain loose
Who steals the common from the goose

Anonymní anglická báseň, která je citovaná v Úvodu do „Zastavte, zloděje!“ od Petera Linebaugha, 2014  

Projekt si klade za cíl sloučit výzkum dvou oblastí, a propojit tak témata země, po které fyzicky chodíme, a prostředí, ve kterém žijeme. V potaz bude brán historický kanón „land artu“, a na základě toho se budou studenti pokoušet formulovat, jak lze na základě spolupráce rozšiřovat nebo měnit tento obor.

Zároveň budou studenti zkoumáním dějin proměňování země z neohraničeného na ohraničený majetek přehodnocovat to, jak rozumíme a chápeme pojmu „země.“  Výzkum bude podpořen množstvím terénních výletů, stejně tak jako setkáváním se s dalšími zajímavými hosty.

Konečně se skupina bude zamýšlet nad tím, jak propojit své závěry s měnícími se technologiemi. Vzhledem k tomu, že umění je, podobně jako historické umění land artu, primárně zažíváno skrze online dokumentaci nebo skrze sociální média, nabízí se otázka, zda můžeme toto nové umění považovat za určitou varietu land artu. Jak dále můžeme zintenzivnit naše porozumění disproporcím skrze zkoumání dějin mizení společně vlastněné země? Můžou studenti společně pracovat jako skupina a zintenzivnit tak naše vnímání bezprostředního okolí a zjistit, jaké další možnosti nám nabízí?