Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kamil Kukla

Kamil Kukla, nar. 1989, vyrostl v Tarnówě, středně velkém městě na jihu Polska.  V roce 2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Krakově, katedru grafiky, s diplomem pro umělecký tisk.  Po dokončení studia, během kterého experimentoval s mnoha médii, se zaměřil hlavně na malbu a experimentální hudbu. I když ho to zavádí do jiných tvůrčích oblastí a disciplín, pokouší se umělec při mnoha příležitostech o juxtapozici vizuálního díla a zvuku.  

Kuklovy malby, které jsou často označovány jako abstraktní, jsou nicméně silně napojeny na figurativní umění. Umělec často čerpá ze starých mistrů, především z období baroka. Tak lze najít ozvěny zátiší Franse Snyderse nebo aktů Francoise Bouchera, byť byla jejich díla dekonstruována a využita jako materiál v „procesu recyklace“. Ve skutečnosti umělec rád takto nakládá se všemi druhy umění a snadno přechází od vlámské malby k paleontologickým rekonstrukcím Zdeňka Buriana nebo k uhlazenému a vkusnému digitálnímu umění, které nalézá na internetu a které je někdy vytvářeno anonymními umělci. Kukla nechce nezbytně někomu vzdávat hold, ale spíš vyjadřuje své vizuální fascinace – a spojuje je ve snaze najít svůj vlastní malířský idiom.  

V práci se zvukem se Kukla hlavně snaží rozvíjet způsob kombinace tradičních nástrojů, jako je kytara nebo klavír, se zvukovými strukturami hluku, dronů a ambientních žánrů. Výsledky těchto experimentů lze popsat jako zvukové krajiny – někdy atmosférické a neostré, jindy kakofonické a roztřesené, ale vždy amorfní a velmi otevřené. I když se tento jazyk a nástroje od vizuálního umění liší, použitá metoda se  podobá Kuklovu experimentování v malbě. Vede ke spojování různých prvků, které se zpočátku zdály být protikladné.  

Samostatné výstavy:  
Still Life / Zátiší, Galerie AS, Krakov, Polsko (2014), Mass Extinction / Hromadné vyhynutí, Galerie Knoll, Vídeň (2016), Mutiny on the Bounty / Vzpoura na Bounty, BWA Sokol, Nowy Sącz, Polsko (2016).  

Účast na skupinových výstavách:  
Order Out of Chaos / Řád z chaosu, Galerie Le Guern, Varšava (2015), Umělci Krakova. Generace 1980 – 1990, Museum současného umění v Krakově MOCAK (2015), KA-MU-FLAŻ, Galerie Grey House, Krakov (2016)

Další info: 
kamilkukla.bandcamp.com

http://www.kamilkukla.com/