Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Matej Pavlík

Matěj Pavlík nejčastěji pracuje s fotografií a filmem. V současné době se zaměřuje na formu krátkého experimentálního dokumentu. Autor vnímá dokumentaci jako způsob hledání poetických symbolů v realitě a jejich identifikaci, která může být symbolicky násilná. Podobně využívá ve svém krátkém filmu Masking Captivity apofenii jako metodu dokumentace. Zatímco v rámci filmu mohou být vztahy a obrazy zpochybněny, jelikož jejich význam odkazuje na apofenii jako na symptom paranoie nebo schizofrenie, autor vnímá apofenii spíše jako schopnost organizace, která se odehrává mimo nás.

Práce Matěje Pavlíka spočívá v umělecké a kurátorské praxi. Společně s výtvarnicí Lucií Rosenfeldovou připravuje v Praze sérii výstav pro galerii Etc, jejichž stěžejním tématem je právo na obraz a viditelnost protestních hnutí. Konkrétní výstavy se budou zaměřovat na to, jak vnímat
vyobrazení protestů více kriticky a imaginativně v rámci jejich vlastní distribuce, a reagovat tak na klamný emancipační potenciál sociálních sítí a dalších platforem, které slouží ke sdílení audiovizuálního materiálu.

Matěj Pavlík je jedním z iniciátorů a umělců, kteří dlouhodobě pracují na výzkumném projektu zabývajícím se psychotronikou a parapsychologií v Československu. Výsledkem projektu již bylo několik akcí, výstav a textů, které zkoumali to, co autor nazval mimosmyslovou estetikou. V současné době se pracovní skupina zaměřuje na oblast proutkaření a léčitelství v 70. a 80. letech a zkoumá
procesy, které léčitelé a vědci používali pro léčbu soukromého i veřejného prostoru československých obyvatel. Snaží se také definovat, co mohlo v urbanistickém měřítku působit patologicky.

Vzdělání:
V roce 2011 začíná na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studovat ateliér fotografie u
Aleksandry Vajd a Hynka Alta a v roce 2017 absolvuje s titulem MgA. Tou dobou ateliér vede
Aleksandra Vajd společně s Martinem Kohoutem.

Vybrané výstavy:
2018 - Podmínky nemožnosti VII/VII: Psychopatologie planet, Galerie Kurzor, 
2018 - Telepatologie a parapsychogeografie, umělecké dílo online na Artalk.cz, 
2017 - Žít s duchy, Galerie Jelení, 
2017 - Antény ruce: Protokoly z mimosmyslové estetiky, Ateliér Josefa Sudka, 
2016 - Jiný konec světa je možný, Výzkumný ústav Vodohospodářský, 
2016 - Agent, Fotograf Gallery,
2016 - Follow to Construct, Galerie 209, 
2015 - Magic Because I Speak, A.M. Galerie 180, 

Datum rezidence: 1.4. 2019–30. 6. 2019