Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Pablo José Ramírez

Pablo José Ramírez je kurátor, teoretik a umělecký kritik, který v současné době dělí svůj čas mezi Guatemalu a Evropu. Je držitelem magisterského titulu v oboru Teorie současného umění z Goldsmiths při Londýnské univerzitě.

Jeho výzkum se zaobírá pojmy překladu, ticha a budoucnosti; zapojuje se do konverzace v rámci postkoloniálních myšlenek a různých forem paměti. Ramírez hledá politicky angažované praktiky, které napínají hranici mezi iracionálními a vědeckými znalostmi. V letech 2011–2014 pracoval jako výkonný ředitel a kurátor na Ciudad de la Imaginación v Guatemale. Byl spolu-kurátorem XIX Bienal de Arte Pai, a v posledních letech pracoval v mezinárodním prostředí jako nezávislý kurátor a umělecký kritik. Některé z jeho kurátorských projektů mimo jiné zahrnují: This Might Be a Place for Hummingbirds (CCA, Glasgow; UK, spolu-kurátorováno s Remcem de Blaaij); The Party of Others od Terike Haapoja (CI, Guatemala); Guatemala Después, (spolu-kurátor, Sheila C. Johnson Design Center, PARSONS, New York); Sobrenatural, (Extra Gallery, Guatemala).

V současné době Ramírez pracuje na projektu výstavy v galerii Display v Praze. Tento projekt je založen na problémech komunity a jazyka a na webovém časopise sestávajícím z platformy pro planetární postkoloniální konverzace o vizuálních, sonických a sluchových kulturách. Projekt bude spuštěn do konce roku 2018.