Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Robert Šalanda

Robert Šalanda se účastní šestiměsíčního rezidenčního pobytu v rámci nového výměnného programu mezi AIR Antwerpen a MeetFactory v Praze. První tři měsíce strávil v AIR Antwerpen, další tři bude působit zde v MeetFactory.  

Robert ve svém díle pracuje s pomyslnou databází složenou z abstrahovaných vizuálních či jazykových znaků. Zdrojem inspirace je mu celý arzenál digitálních obrazů i každodenních výjevů. Příznačnou pro jeho práci je citace – jednou nalezený motiv se zpravidla znovu objevuje v dalších dílech v řadě nečekaných spojení a kontextů. Robertův přístup charakterizují dvě polohy: jedna z nich je převážně intelektuální, založená na takřka vědecké práci se znakovým materiálem. Intuitivní složka se zde uplatňuje především v rámci zacházení se samotným médiem malby (a jejích občasných přesahů do třetího rozměru) a skrze často překvapivé či zdánlivě iracionální kombinace vizuálně-obsahových elementů. Druhou polohou je odlehčená stylizace založená na autorově obsesi pokleslou slovní i obrazovou kulturou. Oba směry se ve výsledných realizacích organicky prolínají, přestože jeden zpravidla mírně převažuje. Robertova minimalizovaná abstrakce se v duchu směje, její inteligence obdivuje (lidskou) jednoduchost. Otřepané vizuální prvky jsou poskládány do promyšlené, rytmizované kompozice, i pro ten nejbanálnější z nich je nalezeno správné místo.  

Robert Šalanda je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1995–2002). V roce 2000 absolvoval stáž na Facultad de Bellas Artes Cuenca ve Španělsku. V roce 2008 profesní pobyt v Berlíně a rezidenční pobyt v Egon Schiele Centre v Českém Krumlově. Dále pak v roce 2011 absolvoval rezidenční pobyt na ISCP v New Yorku a v roce 2016 rezidenční pobyt AIR Antverpy v Belgii. V roce 2011 spoluzaložil galerii SPZ a podílí se na přípravě kurátorské koncepce (www.galeriespz.com). Od roku 2012 působí jako pedagog ateliéru malba na škole současného umění Scholastika.  

Vybrané výstavy:  
One night show (2016, AIR Antverpy), Já jsem ti to říkal (2015, galerie Pavilon, Praha), Český sen (2015, České centrum New York), Fragmenty množin (2015, galerie Fait, Brno), Doporučuji (2014, galerie 35m2, Praha), Poklady (2014, galerie Entrance, Praha), 7 Nový Zlínský Salon (2014, Zlín), Slovo dalo slovo (2013, galerie MeetFactory), Černý pasažér (2012, galerie 207, Praha), Česká malba nulté generace (2011, Wennieck galerie, Brno), Fundamenty a sedimenty (2011, GHMP, Městská knihovna, Praha), Morse (2011, St. Garden/ WinterSpace, New York), Po sametu (2009 galerie GHMP Dům u Zlatého prstenu, Praha), Prague Biennale 4 (2009, Praha), Akné (2006, galerie Rudolfinum, Praha).

http://www.robertsalanda.com/