Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Sarah Jones

Sarah Jones (nar. 1982 v Austrálii) je umělkyně, spisovatelka a kurátorka, která žije a působí v Tasmánii. Prostřednictvím ich-formy (jak v psané, tak předváděné podobě) zkoumá text jako prostředek, jímž kritická teorie funguje jako materiál praxe, v rámci níž lze publikování předefinovat prostřednictvím ztělesnění v události.    

Sarah je v současnosti doktorandkou na University of New South Wales School of Art and Design. Ve svém výzkumu se zaměřuje na akty zveřejňování (publikování), které mohou vypadat jako příkladné formy oslovení, kdy jak umělci, tak posluchači fungují jako režiséři i svědkové ve smyčce ustavičné touhy. Tato smyčka — specifické a složité prostředí — je tělesem v prostoru a čase, na němž můžeme zkoumat rozpouštění pojmu já.  

Od roku 2011 spolupracuje Sarah s Pip O'Brien na textových instalacích, videích a výtvarných publikacích, zkoumajících vztahy mezi umělci, uměleckými díly a diváky. Díla Sarah Jones a Pip O’Brien se zabývají pamětí, sentimentalitou a osobním příběhem, ve kterém text vytváří napjatou komunikaci mezi divákem a obsahem. Text zde zasahuje jako obraz i neobraz, je zkoumán jako jistý druh pozvání – překážky kladené schopnosti diváků pohodlně se zabrat do obrazem sdělované narace.

http://www.sarahjones.net.au/