Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Sezgin Boynik

Sezgin Boynik (1977) žije a pracuje v Helsinkách. Získal titul Ph.D. na Katedře sociálních věd Jyväskylské univerzity za práci Cultural Politics of Black Wave in Yugoslavia from 1963 to 1972 (Kulturní politika Černé vlny v Jugoslávii od roku 1963 do roku 1972).

Publikoval o punku, vztahu mezi estetikou a politikou, o kulturním nacionalismu, o Situacionistické internacionále a jugoslávské kinematografii. Je spolueditorem učebnice „Nationalism and Contemporary Art“ („Nacionalismus a současné umění“) (s Minnou L. Henriksson, Rhizoma & EXIT, Priština, 2007) a spoluautorem knihy „History of Punk and Underground in Turkey, 1978-1999“ („Dějiny punku a undergroundu v Turecku, 1978-1999“) (s Tolgou Guldalli, BAS, Istanbul, 2008). 

Mezi současnými články najdeme „New Collectives“ („Nová společenství“) (Retracing Images, Brill, Boston & Leiden, 2011), „Cultural Policy of Dusan Makavejev" („Kulturní politika Dušana Makavejeva“) (Kino! Journal No. 15, Ljubljana, 2011), "Discontents with Theoretical Practices in Contemporary Art" („Nespokojenost v teoretických postupech v současném umění“) (Journal of Visual Art Practice 10:2, Londýn, 2011) "Art of Slogans - in two parts" („Umění sloganů – ve dvou částech“) (TKH no 19 a 20, Bělehrad, 2012), "Social Surrealism: Historical-Materialist Theses on the Mystery of Art" („Sociální surrealismus: Historicko-materialistické práce o tajemství umění“) (open space journal, Vídeň, 2013), "Marxist-Leninist Roots of Zenitism" („Marxisticko-leninské kořeny zenitismu“) (Filmkollektiv, Frankfurt, 2013), "Counter-Godard: On Makavajev's Anti-Formalism" („Godardova opoziční kinematografie: O Makavajevově antiformalismu“) (Kino! Journal No. 15, Lublaň, 2015), "Between Privileges of Unlearning and Formlessness of Anti-Knowing: Ideologies of Artistic Education" („Mezi privilegii odnaučování a beztvarosti antivědění: Ideologie uměleckého vzdělávání“)  (Inca Press, Forms of Education, Seattle, 2016), "Meeting the Truth: On the Practice of Filming the Uprising People" („Poznání pravdy: O postupech filmování povstalců“) (The News Belongs to Us, Moderna Galerija, Lublaň, 2017).

Je také autorem knih o umění "Counter-constructivist Model" („Opozičně-konstruktivistický model“) (spoluautor s M.L. Henriksson, Labyrinth Press, Stockholm, 2012), „Still Stealing Steel: Historical Materialist Study of Zaum" („Stále kradou ocel: historicko-materialistická studie Zaumu“) (Rab-Rab Publication, Tbilisi, 2014),  „Noise After Babel: Language Unrestrained" („Hluk/Fámy po Babelu: nespoutaný jazyk“) (Spector Books, Lipsko, 2015), „On Lenin: Atlases, Herbariums, Rituals“ („O Leninovi: Atlasy, herbaria, rituály“) (Checkpoint Helsinki, 2017). Je zakladatelem a editorem Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art (časopisu pro politické a formální otázky v umění).

V Praze bude Boynik spolupracovat s místními výzkumníky a umělci při tvorbě knihy o aktuálnosti teoretické práce Karla Teigeho.