Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Stach Szumski

Stach Szumski (*1992, Gdaňsk, Polsko) využívá a dekonstruuje ikonografické motivy mezilidské komunikace napříč historií – od jeskyních maleb a alchymistických symbolů ze středověku po současné graffiti, oblíbené vzory tetování a loga nadnárodních korporací. Při tvorbě organických ornamentálních tvarů kombinuje symboly z různých období a kultur. V rámci nové tvorby dále rozvíjí svůj zájem o sdělovací systémy a minulý i budoucí vývoj symbolismů jako před a postcivilizačních stop. Sám vytváří nové fiktivní symbolické systémy, které odkazují na své protějšky z časů raných civilizací a zároveň působí jako zprávy ze vzdálené budoucnosti v jazyce, který teprve musíme rozluštit. Jeho dílo představuje také časovou osu zachycující vývoj člověčích úmyslů a dominance nad světem, počínaje relativně nevinnými zkazky o lovení a konče moderními piktogramy, které informují o radioaktivitě a toxičnosti lidského původu.

Stach Szumski je absolvent Katedry mediálního umění Akademie výtvarného umění ve Varšavě. Ve veřejném prostoru tvoří malby, instalace, plastiky, grafiky, kresby a nástěnné malby. Vychází především z tradice původních praktik post-graffiti. V roce 2015 s Karolinou Mełnickou spoluzaložil projekt Nomadic State, umělecký kolektiv a fiktivní nomádský mikronárod. Inspiraci čerpá z vizuálních sdělení pozdního kapitalismu a vedlejších dopadů globalizace. Svá díla, mezi něž se řadí jak velkoplošné nástěnné malby, tak mezioborové projekty založené na lokálním průzkumu, tvoří buď během častých cest kolem světa, nebo pod jejich vlivem po návratu z nich. Vedle Polska se svými projekty navštívil i jiné kouty zeměkoule, např. Indii, Japonsko, Mexiko či Ukrajinu. Vystavoval mimo jiné ve varšavském Muzeu moderního umění, v Centru současného umění ve Varšavě a Vilnu nebo v Uměleckém centru v Kjótu.

Datum rezidence: 1. 2. – 28. 2. 2022