Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Szymon Kobylarz

Tvorba Szymona Kobylarze se vyznačuje ironií a velkou odtažitostí k realitě. Zajímá se o vědecké fenomény a konspirační teorie (Przysposobienie obronne, ECHELON70), jako i vědu a matematiku, které se snaží propojit s uměním (DIAMAT, Symulacje).Kobylarz přemýšlí také o tom, jestli v době nadprodukce dávají umělecká díla a vytváření nákladných instalací ještě smysl. Jako odpověď namaloval cyklus obrazů Sztuka dla sztuki (Umění pro umění), kde ukazuje neexistující výstavy, které z různých důvodů nerealizoval. Podobně v případě projektu Magazynier (Skladník) nebo sbírky prezentované během výstavy Poręczne (Vhodné), kde k vytvoření nových děl použil a předělal svá předešlá díla.            

Jak sám říká, má zájem o záležitosti spojené s přirodní vědou a jejich zpracovávání, testování a následnou interpretaci někým, kdo nemá skoro žádnou zkušenost s  vědou”.
Sám sebe také vidí jako takovouto osobu a jako důsledek jeho fascinace matematikou,  precizností Fibonacciho posloupnosti, fraktály, nebo zlatým řezem, Szymon Kobylarz vytváří dřevěné objekty, v kterých se snaží překládat jazyk vědy na jazyk umění.

Prezentace díla Szymona Kobylarze v MeetFactory je podpořena Polským institutem v Praze.